בחינות כניסה ללימודי התואר השני ותעודת אמן - נבל

הערה: מועמדים בוגרי ביה"ס הנרשמים לתואר שני לאחר הפסקה של שנה או יותר ממועד סיום לימודיהם לתואר הראשון, חייבים בבחינת כניסה, אלא אם יוחלט אחרת.

בחינות כניסה ללימודי התואר השני ותעודת אמן - נבל
  • תשע"ט
  • תשע"ח

רסיטל הכולל ארבע יצירות מתקופות שונות ושני דואטים לשני נבלים.

 

הערה: על כל מועמד להביא עימו פסנתרן מלווה ואת רשימת היצירות בחמישה עותקים.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive