מועצת פקולטה

רשימת חברי מועצת הפקולטה

תוצאות חיפוש עבור האות נ

שםיחידת משנהתפקידטלפוןדוא"ל
פרופ' ערן נוימן ביה"ס לאדריכלותסגל אקדמי בכיר
03-6408412
מנהלת ודיקנאט אמנויותועדת מינויים יחידתית
03-6408412
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive