סגל אקדמי בכיר - אמנות התיאטרון

תוצאות חיפוש עבור האות ל

שםתפקידמקצועטלפוןפקסדוא"ל
פרופ' שולמית לב-אלגםסגל אקדמי בכיראמנות התאטרון
03-6408612
ראש חוגאמנות התאטרון
03-6408612
פרופ' שמעון לויאמריטוסאמנות התאטרון
03-5466466
03-6408612
03-5466466
פרופ' תום לויאמריטוס
03-6408612
03-6409482
ד"ר יאיר ליפשיץסגל אקדמי בכיראמנות התאטרון
ד"ר טטיאנה לנדאסגל אקדמי בכיראחר
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive