יוצרות מראות: הכנס השלישי לקולנוע וטלוויזיה של נשים - מי מפחד מאורלי לובין? פמיניזם, קולנוע, תיאוריה

04 בפברואר 2020, 9:00 
בניין מכסיקו, 206 א' 
יוצרות מראות: הכנס השלישי לקולנוע וטלוויזיה של נשים -  מי מפחד מאורלי לובין? פמיניזם, קולנוע, תיאוריה

 

יוצרות מראות: הכנס השלישי לקולנוע וטלוויזיה של נשים

מי מפחד מאורלי לובין? פמיניזם, קולנוע, תיאוריה

 

 בית הספר לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש

הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ

אוניברסיטת תל אביב

3-4.2.20

כל ההרצאות יתקיימו באולם  206א

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive