קורסים - התכנית למצטיינים בעיצוב במה, קולנוע וטלוויזיה - תשע"ז

תשע"זתכנית למצטיינים בעיצוב במה, קולנוע וטלוויזיה
שיעורי ליבה
שנה א'
א'0861700101זרמים וסגנונות בתולדות העיצוב והבגד א'ד"ר שלגו שלומית
שיעורג10:0012:00210מכסיקו2
ב'0861700201זרמים וסגנונות בתולדות העיצוב והבגד ב' **ד"ר שלגו שלומית
שיעורג12:0014:00210מכסיקו2
• דרישת קדם: 0861.7001 זרמים וסגנונות בתולדות העיצוב והבגד
א'0861158901האמנות המערבית משחר ההיסטוריה ועד הרנסנסד"ר שטרן אפרת
שיעורד10:0012:00א206מכסיקו2
ב'0861159001האמנות המערבית מהרנסנס ועד ימינו **ד"ר שטרן אפרת
שיעורד10:0012:00א206מכסיקו2
• דרישת קדם: 08611589 האמנות המערבית משחר ההיסטוריה
ב'0861110701מבוא לשפת הקולנועד"ר דובדבני שמוליק
שיעורג16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0861110701מבוא לשפת הקולנועד"ר דובדבני שמוליק
שיעורג18:0020:00א206מכסיקו2
•היקף הקורס 2ש"ס. הקרנות הסרטים אינן נכללות בשעות הקורס
א'0861100201הדרכת בטיחות 0
השתתפות בקורס הבטיחות היא חובה ותנאי
קדם להשתתפות בקורסי ההפקה
קורס בטיחות יתקיים בתאריכים 26-27.10.16
• לימודי אנגלית
ב'0861110701מבוא לשפת הקולנועד"ר דובדבני שמוליק
שיעורג18:0020:00א206מכסיקו2
א'2171811402מתקדמים ב' אמנויותגב' צחית לפיד
שו"תג08:0010:00212מכסיקו0
א'2171811402מתקדמים ב' אמנויותגב' צחית לפיד
שו"תה14:0016:00209מכסיקו0
ב'2171811407מתקדמים ב' אמנויותגב' אביבה סוסמן
שו"תג08:0010:00212מכסיקו0
ב'2171811407מתקדמים ב' אמנויותגב' אביבה סוסמן
שו"תה14:0016:00212מכסיקו0
הקבצים חוגיים
הקבץ אמנות התיאטרון
שנה א'
א'0811120001תולדות הדרמה והתיאטרון:יוון ורומאד"ר שלגו שלומית
שיעורב10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
א'0811114901קריאת מחזותד"ר בן - שאול דפנה
שיעורד08:0010:00א206מכסיקו2
ב'0811119501תולדות התיאטרון: ימי הביניים והרנסנסד"ר מלכא ליאורה
שיעורג10:0012:00א206מכסיקו2
תלמידים יירשמו לשיעור הפקה אחד בלבד
א'0861801801הפקה בתיאטרון-שנה א'פרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשית 0
ב'0861801802הפקה בתיאטרון-שנה א'פרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשית 0
• עבור ההשתתפות בשיעורי ההפקה לא יינתן קרדיט של שעות
הקבץ קולנוע וטלוויזיה
שנה א'
א'0861158201מבוא לתולדות הקולנוע א'ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
ב'0861158301מבוא לתולדות הקולנוע ב' **ד"ר דובדבני שמוליק
שיעורב16:0018:00115 פאסטליכטמכסיקו2
• דרישת קדם:מבוא לתולדות הקולנוע א'
תלמידים ישתתפו באחת מן הקב' בשני הסמסטרים
א'0851659101יסודות בבימוי קולנועי א'פרופ' רובינשטיין דובי
סדנהד16:0018:00212מכסיקו2
ב'0851658801יסודות בבימוי קולנועי ב'פרופ' רובינשטיין דובי
סדנהד16:0018:00119מכסיקו2
א'0851659102יסודות בבימוי קולנועי א'מר גולדפינגר ארנון
סדנהד16:0018:00117מכסיקו2
ב'0851658802יסודות בבימוי קולנועי ב'מר גולדפינגר ארנון
סדנהד16:0018:00213מכסיקו2
א'0851659104יסודות בבימוי קולנועי א'פרופ' אביעד מיכל
סדנהד16:0018:00213מכסיקו2
ב'0851658804יסודות בבימוי קולנועי ב'פרופ' אביעד מיכל
סדנהד16:0018:00א119מכסיקו2
א'0851659105יסודות בבימוי קולנועי א'מר גולדפינגר ארנון
סדנהד18:0020:00209מכסיקו2
ב'0851658805יסודות בבימוי קולנועי ב'מר גולדפינגר ארנון
סדנהד18:0020:00119מכסיקו2
א'0851659109יסודות בבימוי קולנועי א'מר מנור עמיר
סדנהד16:0018:00ב122מכסיקו2
ב'0851658809יסודות בבימוי קולנועי ב'מר מנור עמיר
סדנהד16:0018:00ב122מכסיקו2
ב'0861700401הנראטיב הקולנועי והטלוויזיונימר עדי סופר
סדנהב12:0014:00210מכסיקו2
הקבצים יישומיים
גרפי- פלסטי
שנה א'
א'0861800401רישוםגב' סימן טוב נעמי
סדנהא09:0014:00210מכסיקו5
א'0861800501שרטוט בסיסימר פרידמן במבי עודד
סדנהב12:0014:00210מכסיקו2
ב'0861800601מאקטגב' קונסון דינה
סדנהג14:0016:00210מכסיקו2
ב'0861800701שרטוט בעזרת מחשב (אוטוקד)גב' קונסון דינה
סדנהד12:0014:00210מכסיקו2
ב'0861800801עיצוב בעזרת מחשב (פוטושופ)גב' קונסון דינה
סדנהד14:0015:00210מכסיקו1
עיצוב
שנה א'
א'0861800101יסודות העיצוב א'פרופ' גורצקי מרים
שו"תג12:0015:00210מכסיקו3
ב'0861800201יסודות העיצוב ב'מר דולב עידו
סדנהב09:0012:00210מכסיקו3
א'0861800301ציור תלבושותפרופ' גורצקי מרים
שו"תא15:0018:00211מכסיקו3
שנה ב'
שיעורי ליבה
א'0821150901מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-19ד"ר שוסטרמן רבקה
שיעורה12:0014:0001קיקואין2
ב'0821152801מבוא לאמנות מודרנית: אמנות מסוף המאה ה-19 ועד אמצע המאה ה-20ד"ר לוריא-חיון עדי
שיעורה10:0012:00115 פאסטליכטמכסיקו2
הקבצים חוגיים - שנה ב'
הקבץ אמנות התיאטרון
א'0811213601תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה- 17 ועד איבסןד"ר ליפשיץ יאיר
שיעורא10:0012:00א206מכסיקו2
א'0811213701מבוא לתיאטרון המודרניד"ר הררי דרור
שיעורד10:0012:00213מכסיקו2
ב'0811134301מבוא לתיאטרון הפוסט מודרניד"ר הררי דרור
שיעורא10:0012:00א206מכסיקו2
אב0811123501זרקור על הבמה: מבוא לתאורת במהמר פרידמן במבי עודד
שיעורב10:0012:00ב207מכסיקו4
• תלמידים ישתתפו בשיעור הפקה אחד בלבד
א'0861801901הפקה בתיאטרון-שנה ב'פרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשית 0
ב'0861801902הפקה בתיאטרון-שנה ב'פרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשית 0
• עבור ההשתתפות בשיעורי ההפקה לא יינתן קרדיט של שעות
הקבץ קולנוע וטלוויזיה - שנה ב'
ב'0851653101מבוא ללימודי טלוויזיהד"ר חרל"פ איתי
שיעורד12:0014:00115 פאסטליכטמכסיקו2
סמינרים מביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ומהחוג לאמנות התיאטרון
יש לבחור סמינר אחד מתוך הרשימה:
ב'0811023601תיאטרון לפניםד"ר הררי דרור
סמינרג10:0014:00120מכסיקו4
א'0811023901דרמה קלאסית ותיאטרון ניסיוני בישראלד"ר להבי שרון
סמינרד16:0020:00203דן-דוד4
א'0811023801דמויות שקספיריות: פעולה, דימוי ופוליטיקה של זהויותד"ר מלכא ליאורה
סמינרג10:0014:00212מכסיקו4
א'0851511501קולנוע- פילוסופיה:כיוונים חדשיםד"ר בידרמן שי
סמינרג08:0012:00א119מכסיקו4
א'0851511301הזמן והמרחב של הטלוויזיהד"ר חרל"פ איתי
סמינרג10:0014:0002קיקואין4
ב'0861405501ריקוד חוצה גבולות:מחול עכשווי בהקשר תרבותיד"ר מלכא ליאורה
סמינרג12:0016:00ג206מכסיקו4
א'0821321501ייצוגי גוף, מגדר, ומיניות ביפןד"ר אילת זהר
סמינרד16:0020:00200מכסיקו4
א'0861900101סוגיות נבחרות באסתטיקה מערביתד"ר שכטר מדלן
סמינרב12:0014:00201דן-דוד4
ב'0861900101סוגיות נבחרות באסתטיקה מערביתד"ר שכטר מדלן
סמינרב12:0014:00117מכסיקו4
הקבץ גרפי-פלסטי - שנה ב'
א'0861800901תוכנות מחשב בקולנועמר אסא גל
סדנהא12:0014:00118חמכסיקו2
א'0861801001טכניקות בהבעה גרפית-פלסטיתד"ר גולדמן אלה
סדנהא15:0020:00210מכסיקו5
הקבץ עיצוב - שנה ב'
א'0861801101סגנונות בעיצוב במה א'גב' קיש כנרת
סדנהב14:0017:00210מכסיקו3
א'0861801201סגנונות בעיצוב תלבושות א'פרופ' גורצקי מרים
שו"תב17:0020:00210מכסיקו3
א'0861801301עיצוב למצלמהמר דולב עידו
סדנהד12:0015:00210מכסיקו3
אב0861801401ניהול ייצורמר ברעוז גד
סדנהה20:0021:00210מכסיקו2
ב'0861801501סגנונות בעיצוב במה ותלבושות ב'פרופ' גורצקי מרים
שו"תא12:0016:00210מכסיקו4
ב'0861801601עיצוב אולפן טלוויזיהמר פרידמן במבי עודד
סדנהה13:0016:00210מכסיקו3
ב'0861801701טכניקה של תלבושותגב' קלריך-דרץ' ילנה
סדנהב16:0018:00210מכסיקו2
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>