סגל מנהלי הפקולטה לאמנויות

שםיחידהתפקידמיקום / זמני קבלהטלפון / פקסדוא"ל
פרופ' ערן נוימןהפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמכסיקו
03-6408412
הפקולטה לאמנויותדקאןמכסיקו
03-6408412
הפקולטה לאמנויותועדת מינויים יחידתיתמכסיקו
03-6408412
גלי מערבי לויהפקולטה לאמנויותמזכירת דקאןמכסיקו, חדר 214
03-6408412
רויטל לוסקיהפקולטה לאמנויותראש מנהל הפקולטה לאמנויותמכסיקו, חדר 214
03-6408673
יהודית ג'ודי [ג'ודי] קורןהפקולטה לאמנויותמזכירת מינהל וכ"אמכסיקו, חדר 214
03-6408673
ליבי ברהפקולטה לאמנויותסגן ראש מינהל לתקציב וכוח אדםמכסיקו, חדר 217
03-6407010
03-6407474
אילנה גרינברגהפקולטה לאמנויותרכזת כוח אדם ומינהלמכסיקו, חדר 203
03-6408674
03-6407474
גלית נבה שינדלרהפקולטה לאמנויותסגן ראש מינהל לתלמידים והוראה הפקו' לאמנויותמכסיקו, חדר 202
03-6405192
03-6406499
הילה ברילנפתלי, חדר 617
03-6406731
סליה ענבר-אדיריהפקולטה לאמנויותרכזת מורים וועדת מינוייםמכסיקו, חדר 203
03-6408266
03-6409482
ענת גינזבורגהפקולטה לאמנויותרכזת תלמידי מחקר ומלגותמכסיקו, חדר 205
03-6407293
03-6406499
גלית ליבנתסוראסקי ספרי, חדר 5
03-6409784
בת שבע גרניטהפקולטה לאמנויותמזכירת תלמידים ואחראית בחינות וידיעוןחדר 205
03-6409005
אסתר שוורץהפקולטה לאמנויות
03-6405128
יצחק [איציק] לויהפקולטה לאמנויותראש צוות מחשובמכסיקו, חדר 118
03-6407021
אבי שטיבלהפקולטה לאמנויותטכנאי מחשובמכסיקו, חדר 118
03-6408621
ראדו שפלרהפקולטה לאמנויות
03-6408935
גתית קלנרהפקולטה לאמנויותמכסיקו, חדר 118
03-6408935
גיל חזןהפקולטה לאמנויותמכסיקו, חדר 118
03-6408935
רחל [חלי] מנשההפקולטה לאמנויותרכזת בינלאומיות ופרויקטיםגלריה לאומנויות
03-6405967
03-6409022
צבי סיגלהפקולטה לאמנויותמנהל גושמכסיקו, חדר 109
03-6408406
03-6408456
שלמה מוני אשכנזיהפקולטה לאמנויותסגן מנהל גושמכסיקו, חדר 109
03-6408406
03-6408456
רוני בסוןהפקולטה לאמנויותעובד תחזוקהמכסיקו, חדר 109
03-6408406
03-6408456
ג'ן [ג'ני] ברקהפקולטה לאמנויותרכז השתלמויות ופרויקטיםמכסיקו
03-6405400
03-6406371
אורית אודליה אלקייםהפקולטה לאמנויות
ד"ר רועי קוזלובסקיהפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיר
הפקולטה לאמנויותראש בית הספר
לירון אלגםהפקולטה לאמנויותרכז ניהולי בית הספר לאדריכלותדה-בוטון, חדר 212
03-6405553
רונית פרומר-לזרובהפקולטה לאמנויותמזכירת תלמידיםדה-בוטון
03-6405552
רבקה חבצקיהפקולטה לאמנויותמזכירת תואר שנידה-בוטון, חדר 212
03-6407780
נילי הולדהייםהפקולטה לאמנויותמזכירת מנהלת בית הספר לאדריכלותדה-בוטון, חדר 212
03-6405556
03-6407780
איריס גרונפלדהפקולטה לאמנויותמנהל ספריית אדריכלותדה-בוטון, חדר ספריה
03-6405096
03-6407780
נעמה סחרהפקולטה לאמנויותספרןדה-בוטון
03-6405535
03-6407780
דניאל מאירהפקולטה לאמנויותספרןדה-בוטון
03-6405535
מרינה חלצקיהפקולטה לאמנויותמתאם מערכות מחשובדה-בוטון, חדר 213
03-6405525
03-6407780
תמיר דגאהפקולטה לאמנויותמנהל בית בכירדה-בוטון, חדר 204א
03-6405545
03-6407780
חוסרו חיים דוד פורהפקולטה לאמנויותעובד תחזוקהאדריכל /או"ש
03-6405545
ד"ר אורי בנימין רוםהפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירבוכמן-מהטה, חדר 39
03-6408415
03-6407358
הפקולטה לאמנויותראש בית הספרבוכמן-מהטה, חדר 39
03-6408415
03-6407358
אילה עצמון סיטוןהפקולטה לאמנויותרכז ניהולי אקדמיה למוזיקהבוכמן-מהטה
03-6409815
03-6409174
ענת בדרהפקולטה לאמנויותמזכירת ראש בית הספר למוזיקהבוכמן-מהטה, חדר 39
4817 (פנימי)
אננה קופלר-דודקובהפקולטה לאמנויותמנהל הספרייה למוסיקהבוכמן-מהטה, חדר 05
03-6406973
03-6406973
בלהה רובינשטייןהפקולטה לאמנויותבוכמן-מהטה, חדר 2
03-6407463
03-6405463
דניאל רינגהפקולטה לאמנויותבוכמן-מהטה, חדר 2
בלה פיינהולץהפקולטה לאמנויותמרכז לימודים
03-6408418
מירב רבניאןהפקולטה לאמנויותמזכירת תלמידיםבוכמן-מהטה, חדר 37
4821 (פנימי)
מרדכי אריה [מוטי פרלמן] פרלמןהפקולטה לאמנויותבוכמן-מהטה, חדר 5
03-6406757
03-6409174
עידו אנדי פלדבאוהפקולטה לאמנויותבוכמן-מהטה, חדר 05
03-6409505
אלירון טל אלימלךהפקולטה לאמנויותמנהל ביתבוכמן-מהטה, חדר 3
03-6408548
שמאי בנימיניהפקולטה לאמנויות
ד"ר דרור הרריהפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיר
03-6408612
הפקולטה לאמנויותראש חוג
03-6408612
דנה אורן בר-חיהפקולטה לאמנויותעוזר מנהלי-חוג לתיאטרוןמכסיקו, חדר 104
03-6408452
03-6406964
הלה פלקהפקולטה לאמנויותמזכירת תלמידיםמכסיקו, חדר 105
03-6409506
גיא גודורובהפקולטה לאמנויותמנהל אדמיניסטרטיבי של תיאטרון האוניברסיטהמכסיקו, חדר 9
03-6408299
03-6407479
דני בילינסוןהפקולטה לאמנויותמפיקה ראשית של תאטרון האוניברסיטה
עינת צ`אקי גואטההפקולטה לאמנויותמזכירת תיאטרון האוניברסיטהמכסיקו, חדר 9
03-6407480
03-6407479
אלכסנדר ולסקיהפקולטה לאמנויותטכנאי הפקות תיאטרוןמכסיקו, חדר 09
03-6407479
רומי גינזבורגהפקולטה לאמנויותעוזר מפיק
ד"ר תמר צולקמןהפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירסוראסקי ספרי, חדר 6
03-6407781
הפקולטה לאמנויותראש חוגסוראסקי ספרי, חדר 6
03-6407781
מיה מורהפקולטה לאמנויותעוזר מנהלי-חוג לתולדות האמנותמכסיקו, חדר 112
03-6408482
ענבל פיאמנטה שמירהפקולטה לאמנויותמזכירת תלמידים
03-6409481
הילה קופרהפקולטה לאמנויותאחראי מאגרי מידע וטכנולוגיות דיגיטליות
ד"ר יוסף [ספי] הנדלרהפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמכסיקו
ד"ר תמר מאירהפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירגלריה לאומנויות
דריה אלופיהפקולטה לאמנויותעוזר אוצר
03-6406481
נסים [ניסים] עטייההפקולטה לאמנויותעובד תחזוקהגלריה לאומנויות, חדר 01
03-6406480
פרופ' ירון בלוךהפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמכסיקו, חדר 19
03-6406848
הפקולטה לאמנויותראש ביה"סמכסיקו, חדר 19
03-6406848
נורית שמרת-ענרהפקולטה לאמנויותמכסיקו, חדר 116
03-6408889
פרופ' דב רובנשטיןהפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמכסיקו
03-6406097
03-6406096
ד"ר בועז חגיןהפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמכסיקו
פרופ' רז יוסףהפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמכסיקו
מיה דרייפוסהפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיר
רפאל רפאליהפקולטה לאמנויותאחראי מחשוב עריכה ומדיה דיגיטליתמכסיקו, חדר 123
03-6406562
סרגיי [ישראל פרידמן] פרידמןהפקולטה לאמנויותמנהל טכני של ציוד קולנוע ואולפני טלוויזיהמכסיקו, חדר 011
03-6406875
03-6409935
נורית סובלסוןהפקולטה לאמנויותמזכירת תלמידים
03-6409483
דניאלה גורדון פרידמןהפקולטה לאמנויותמרכזת מזכירות תלמידים תואר ראשוןחדר 117
03-6408403
נילי יבניאלהפקולטה לאמנויותמזכירת תלמידי תואר שנימכסיקו, חדר 116
03-6405288
03-6406096
אילה ביטמןהפקולטה לאמנויותמכסיקו, חדר 117
03-6406112
אמיר טאוזינגרהפקולטה לאמנויותרכז הפקות בקולנועמכסיקו, חדר 18
03-6409008
03-6409935
מרים אלקהלהפקולטה לאמנויותמחסנאי לציוד הסרטהמכסיקו, חדר 06 מח
03-6408527
03-6408527
ליאת אורלוביץהפקולטה לאמנויותמחסנאי לציוד הסרטהמכסיקו, חדר 06
03-6408527
ד"ר דפנה בן-שאולהפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמכסיקו, חדר 201
03-6408612
הפקולטה לאמנויותראש תכניתמכסיקו, חדר 201
03-6408612
אורית צילרהפקולטה לאמנויותמזכירת התוכנית בעיצוב במה קולנוע וטלויזיהמכסיקו, חדר 202
03-6407230
מיכל גילרוןהפקולטה לאמנויותעוזרת מנהלית של התכניות הרב תחומיות והבינתחומית באמנויומכסיקו, חדר 108
03-6409004
03-6408349
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>