קתדרות ומכונים

קתדרות ומכונים
 

הקתדרה למרצים אורחים ע"ש קרין ברנדאואר

הקתדרה מוקדשת להזמנת אמנים יוצרים בתחומי בימוי, משחק, משחק למצלמה, תסריטאות, עיצוב במה במסגרת סדנאות ופרוייקטים וחוקרים אורחים בתחומי התאטרון הקולנוע והטלוויזיה.


 

 

הקתדרה לשיתוף פעולה בינלאומי במוזיקה ע"ש הנסיך ויטגנשטיין

קתדרת הנסיך ויטגנשטיין לחילופים בינלאומיים במוסיקה מספקת מסגרת לביקורים וסוגים שונים של שיתוף פעולה בין אקדמאים מאוניברסיטת תל-אביב לעמיתיהם במוסדות מובילים בחו"ל.

 

פעילויות הקתדרה יכללו:

 • חילופים בין מוזיקאים מובילים מישראל ומחו"ל אשר יבצעו, יקיימו כתות אמן וידריכו בתחומי ההתמחות שלהם.

 • קולוקוויה בינלאומיות, מפגשים, סדנאות וכנסים שיקדמו קשרים בין ישראל ומדינות אחרות.

 • שיתוף פעולה מחקרי בין מדענים מב"יס בוכמן-מהטה למוזיקה ומדענים ממוסדות בח"ול.


 

 

הקתדרה למחקר השוואתי בתולדות האמנות ע"ש ג'ורג' ומרי בלוך

קתדרת ג'ורג ומרי בלוך בתולדות אמנות השוואתית מתמקדת בתולדות האמנות האירופית ובמחקר השוואתי של היצירה האמנותית בתרבות המערבית. נושאי המחקר העיקריים הם:

 

 • מחקר השוואתי בין האמנות הרשמית והאמנות העממית: אמנות רשמית נוצרה בהתאם לטעם, לכוונות והגישות של מוסדות השלטון.הנורמות הרשמיות הללו הפכו לקאנון של לימוד תולדות האמנות. המחקר המסורתי של תולדות האמנות הקדיש את מירב המאמצים ללימוד האמנות הקאנונית שנחשבה לגבוהה ביותר. לצד אמנות זאת התקיימה אמנות עממית דתית או אזרחית  שמשקפת את דרכי החיים והלכי הרוח של המעמדות השונים. ייחקרו גם ההבטים השונים של התרבות העממית כגון אמנות קבורה אזרחית ואמנות פולחנית.
   
 • שפת האמנות החזותית: לימוד האמנות החזותית כשפה אוטונומית המקבילה לשפות הכתובות והמדוברות היא רלבנטית לתרבות החזותית. מחקר יתרום להבנה של שפת האמנות ולגרכי הקריאה שלה באמצעות סמלים, הקשרים וקשרים עם שפות אחרות. אחד התחומים הראשונים שייחקרו יהיה של השפה והמחוות של דמויים חזותיים.
   
 • הסטוריוגרפיה: תחום מחקר זה יתמקד בפרוייקטים אשר יערכו  השוואת מושגים של כתיבת תולדות האמנות כהבעה של אדיאולוגיות ומנטליות של תקופות שונות. לימוד מיניזם ותולדות האמנות יתום, כך אנו מקווים, להבנת הפעילות האמנותית של נשים כבעלת משמעות בתולדות האמנות.
   
 • היצירה האמנותית במרכזים תרבותתים ויחסה אל הפריפריות התרבותיות: הדיון יתמקד ביצירה באזורי פריפריה ויחסם למרכזים החשובים. סוגיות מיוחדות כגון קשרים של מחוזות שונים בפריפריה כגון המזרח התיכון או מזרח אירופה למרכזים במערב אירופה; או מצב האמנות באזורי גבול כגון  ספרד, וסיציליה בימי הבינניים ויחסם לנורמות אמנותיות. תהליך של טרנספורמציה ותרגום של צורות בין המחוזות השונים.
   
 • קבוצות מיעוט החיות תחת שלטון זר ואמנותן: הארמנים והקופטים במזרח התיכון, המוסלמים תחת שלטון נוצרי בספרד והיהודים והנוצרים תחת השלטון המוסלמי הם דוגמאות בולטות. אין תרגומים נגישים.

 

 

הקתדרה לחקר האמנויות ע"ש הנאלורה קיפ

 

הקתדרה לחקר האמנויות על שם הנאלורה קיפ נחנכה בפקולטה לאמנויות על שם יולנדה ודוד כץ במאי 1997, והופקד עליה פרופסור אשר עובדיה מן החוג לתולדות האמנות. משנת 2022 פרופ' אסף פינקוס מהחוג לתולדות האמנות של אוניברסיטת תל-אביב מופקד על הקתדרה.

 

הקתדרה מוקדשת למחקר זרמים ומגמות בתולדות האמנות ובכלל האמנויות ולהבנת התפתחות התרבות, המחשבה האינטלקטואלית והשפה הסימלית של לאומים ותקופות. הקתדרה תעסוק גם בהתפתחויות בתולדות האמנויות בישראל בהיבטים בינתחומיים, בהנחה שכמו האמנויות כך גם חקר האמנויות אינו מוגבל בעולם האקדמי אלא עליו להיות נגיש לכל שוחרי הדעת. לכן תעודד הקתדרה ותתמוך בגישה אינטרדיסציפלינרית במחקר  ובהפצת ידע בקרב הציבור.

 

פעילויות הקתדרה תכלולנה מחקרים באמנויות בישראל ובעולם, עם דגש על ארצות אגן הים התיכון ואירופה. נתמקד גם במחקרים השוואתיים בין הענפים והמגמות בתקופות השונות, כולל המורשת הקלאסית. נושאים מרכזיים למחקר יכללו ציור, אדריכלות, תיאטרון ועיצוב במה, פיסול, וכן נושאים משלימים כגון מקורות ספרותיים, דרמה (מחזאות ותיאטרון), פילוסופיה, דת ופולחן, שיאירו יצירות אמנות.

 

בנוסף לתמיכה במחקרים שכבר מתנהלים, משאבי הקתדרה יופנו גם לסיוע לפעילויות אקדמיות אחרות, כגון סמינרים, כנסים מקומיים ובינלאומיים והזמנ  מלומדים אורחים, וכן הרצאות תקופתיות, פרסומים ומענקים לסטודנטים מצטיינים.


 
 

קתדרה אונסקו למורשת מודרנית

קתדרה תשמש כמנוף להרחבת הלימוד, המחקר, התיעוד, הפצת הידע וניהול הדיון האקדמי והציבורי בייחודה של המורשת המודרנית. הופקד עליה פרופסור משה מרגלית מן ביה"ס לאדריכלות.


 
 
 

קתדרה לאדריכלות העיר והסביבה ע"ש דוד עזריאלי

הקתדרה מתמקדת  במחקר אדריכלות עירונית בישראל ובפרוייקטים רב תחומיים הכוללים סוציולוגים, גיאוגרפים ומתכנני ערים. הקתדרה מוקדשת לחקר תולדות האדריכלות ותולדות האמנות, ליצירת תכניות של ערים וסביבותיהן ושל מרכזים מסחריים היוצרים דינמיקות ציבוריות חדשות,לבעיות שחזור ושימור של ערים עתיקות ומחקר של ישובים קהילתיים בישראל


 

 

הקתדרה לאמנות המאה ה-19 והמאה ה-20 ע"ש עמנואל הרציקוביץ

 

מחזיק הקתדרה: פרופסור פרדי רוקם, החוג לאמנות התיאטרון. 'הקתדרה ע"ש עמנואל הרציקוביץ לאמנות המאות ה-19 וה-20' חוקרת את הזיקות בין האמנויות השונות כמו גם את מאפייניו הפרטניים והספציפיים של כל תחום אמנותי, החל בתנועות האוונגרד המוקדמות, דרך  המודרניזם המוקדם והמאוחר, וכלה בפוסט מודרניזם ובתגובות שעורר. מדובר בתקופה של חידושים טכנולוגיים ושל אפשרויות ביטוי חדשות אשר התמירו באופן רדיקאלי את התנאים החברתיים והתרבותיים של האמנויות. בנוסף, שינויים אלה הובילו לגיוון ולהיקף חסרי תקדים בכל תחומי הביטוי האמנותי. עם זאת, במקביל, התפתחויות טכנולוגיות אלה עמדו בבסיס תנועות היסטוריות הרסניות.

 

'הקתדרה ע"ש עמנואל הרציקוביץ לאמנות המאות ה-19 וה-20' בוחנת את יחסי הגומלין הדיאלקטיים המורכבים בין אפשרויות חדישות אלה וכישלונות ההיסטוריה, יחסים ששימשו בעת ובעונה אחת כמצע להתפתחויותיהן של האמנויות במהלך תקופה זו וכנושא מרכזי של הביטויים האמנותיים עצמם.  תנאים ייחודיים אלה שימשו כבסיס ההתפתחות הן של השיח האמנותי והן של זה הביקורתי, ושל היחסים המורכבים ביניהם. במהלך שתי המאות האחרונות של האלף השני השיח האמנותי והשיח הביקורתי התאחדו, או לפחות הפכו לקשורים קשר הדוק זה לזה. תשומת לב מיוחדת תינתן לאינטראקציה זו, בצורות הבין-מדיאליות של האמנות, כמו גם באמצעות מתודולוגיות רב- ובין-תחומיות של מחקר.  

 

אמנויות המאות ה-19 וה-20 התפתחו תוך אינטראקציה וסימביוזה רצופים, ומתוך תגובה ישירה ובו-זמנית להתפתחויות ההיסטוריות בנות הזמן, החידושים הטכנולוגיים והשיחים הביקורתיים והפילוסופיים.

בייחוד, התפתחותן של המדיות החזותיות החדשות דוגמת צילום, קולנוע ו'המדיה החדשה' הן ביטוי לאינטראקציה זו, שבתורה השפיעה על רוב צורות הביטוי האמנותיות האחרות. נושאים אלה זכו לעניין מוגבר במהלך השנים הראשונות של האלף החדש.   הקתדרה תארגן סדנאות וכנסים עבור חוקרים צעירים ותלמידים לתארים מתקדמים, בשיתוף פעולה עם חוקרים בכירים, וכן תיזום מחקר ופרסום חדשניים בשדות צולבים אלה.  


 

 

מכון ת"א ללימודי מחקר אדריכלות; סביבה, תרבות וחברה (בהקמה)

 

ראש המכון הוא פרופסור משה מרגלית מן ביה"ס לאדריכלות.

 

תוך שיתוף פעולה עם קתדרת אונסק"ו למורשת המודרנית באוניברסיטת תל אביב, ועם מוסדות אקדמיים וארגונים בארץ ובחו"ל, המכון ינהל מחקר רב תחומי ודיון ציבורי פתוח שירחיב וישפיע על המודעות הציבורית ותהליכי התכנון של סביבה ואדריכלות.

 

בתכניות הלימוד והמחקר והדיון ציבורי יושם דגש על תרומת מורשת התרבות הייחודית של ארץ ישראל בכלל ותל אביב בפרט.


 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>