הענקת מלגות לתלמידי ובוגרי הפקולטה

scholarship

הפקולטה לאמנויות

ע"ש יולנדה ודוד כץ

תעניק

מלגות בסך 5,000 ש"ח

 

לתלמידים מצטיינים* שסיימו את לימודיהם לתואר ראשון או תואר שני בפקולטה לאמנויות

וירשמו לתואר שני בשנה"ל תשע"ט – סמסטר א' במעמד "מן המניין"
באחת מהיחידות הבאות**:

                                          החוג לאמנות התיאטרון

                                          ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה

                                          החוג לתולדות האמנות

                                          התכנית הבינתחומית באמנויות

                                          ביה"ס לאדריכלות

                                          ביה"ס למוזיקה - מוזיקולוגיה

 

 

*  90 לפחות בציון הגמר

**למעט תכניות לימודים תואר ראשון ותואר שני בארבע שנים ושש שנים באדריכלות

 

חובה על התלמידים ללמוד ארבעה קורסים לפחות או 20 ש"ס לפחות במהלך שנת הלימודים

________________________________________________________________

  הזכאות למלגה תיבדק בתום תקופת הרישום לקורסים והיא כפופה לסידור שכר לימוד עד תאריך 1.11.18

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive