קולוקוויום מחלקתי: Prof. Marek Kaźmierczak Adam Mickiewicz University in Poznan | ביה"ס לקולנוע וטלויזיה ע"ש סטיב טיש

The ‘Apophatic’ Jew in Polish Cinema – Remarks about Three (Meta)films: Aftermath (2012), Ida (2013) and Demon 2015

16 בנובמבר 2017, 14:15 - 15:45 
בניין מכסיקו, אולם 206א' 
ללא תשלום
הרצאת אורח: (The ‘Apophatic’ Jew in Polish Cinema – Remarks about Three (Meta)films: Aftermath (2012), Ida (2013) and Demon (2015

הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ, אוניברסיטת תל-אביב

ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש

 

קולוקוויום מחלקתי הרצאת אורח 

Prof. Marek Kaźmierczak
Adam Mickiewicz University in Poznan

 

The ‘Apophatic’ Jew in Polish Cinema – Remarks about Three (Meta)films: Aftermath (2012), Ida (2013) and Demon (2015)
Chair: Prof. Ilan Avisar, Steve Tisch School of Film and Television, Tel Aviv University

 

Thursday, November 16, 2017
14:15-15:45, Mexico Building, Room 206a

 

16.11 | בניין מקסיקו, חדר 206 א | 14:15-15:45

 

הקהל מוזמן

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive