ועדות הפקולטה

ועדת הוראה וקבלה

דר' תמר צ'ולקמן- יו"ר

ד"ר בועז חגין  
ד"ר אורי רום  
ד"ר טליה מרגלית   
ד"ר דפנה בן שאול  

משתתפים בישיבות ועדת הוראה וקבלה בתוקף תפקידם:

פרופ' צביקה סרפר - דקאן הפקולטה  
גב' אתי לנמן - משנה מנהלי לדקאן  
גב' גלית נבה שינדלר - ע' ראש מינהל לענייני תלמידים  

 

נציג הפקולטה לועדת ההיגוי של המרכז לקידום הוראה

ד"ר יאיר ליפשיץ

ועדת מחקר

ד"ר שרון אהרונסון להבי – נציגת הפקולטה במועצת המחקר האוניברסיטאי

ד"ר שוש רותם - מרכזת הועדה  
   

ועדת בטיחות

יו"ר הוועדה: מר במבי פרידמן

גב' אתי לנמן - משנה מנהלי לדקאן גב' גילה סמרנסקי  - ע' משנה מנהלי לדקאן
יוסי עופר - ממונה בטיחות גזרתי מר אמיר טאוזינגר - רכז הפקות, החוג לקו"ט
מר צביקה סגל - מנהל הבית, מקסיקו מר דוד רון - מנהל אולפני הטלוויזיה, החוג לקו"ט
מר צבי הירשפלד - מנהל הבית, ביה"ס למוסיקה מר גיא גודורוב - רכז הפקות, החוג לתאטרון
מר תמיר דגא - מנהל הבית, ביה"ס לאדריכלות/דה בוטון מר אלכס ולסקי - טכנאי הפקות, החוג לתאטרון
זוהר יעיש - מנהל הבית, הגלריה מר מנחם בן בסט - אחראי סדנת אדריכלות
אחראי ציוד הוראה מר פיני בטאט - מנהל הספרייה המרכזית
שמעון זוהר - מנהל בית הדפוס  
   
הוועדה האוניברסיטאית להוגנות מגדרית - ד"ר טליה מרגלית
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive