מנהלת התכנית ללימודי תעודה באוצרות ומוזיאולוגיה

מנהלת התכנית ללימודי תעודה באוצרות ומוזיאולוגיה
מנהלת התכנית

ראשת התכנית

לימודי תעודה באוצרות ומוזיאולוגיה 
הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ
הגלריה האוניברסיטאית לאמנות ע"ש גניה שרייבר
אוניברסיטת תל-אביב

חיים לבנון 64 
ת"ד 39040
רמת-אביב, תל-אביב 6139001

 

משרד התכנית:

דואר אלקטרוני

טל': 03-6408860, 03-6409022, 
פקס': 03-6409020

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive