מנהלת התכנית ללימודי תעודה באוצרות ומוזיאולוגיה

מנהלת התכנית ללימודי תעודה באוצרות ומוזיאולוגיה
מנהלת התכנית

איילת זוהר
ראשת התכנית

לימודי תעודה באוצרות ומוזיאולוגיה 
הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ
הגלריה האוניברסיטאית לאמנות ע"ש גניה שרייבר
אוניברסיטת תל-אביב
ת"ד 39040
רמת-אביב, תל-אביב 6139001

 

מזכירת התכנית:
גב' מירה ניר
שעות קבלה: ימים ב',ג',ד' 10:00-14:00

טל': 03-6409022, 03-6407293, 
פקס': 03-6409020

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive