מנהלת התכנית ללימודי תעודה באוצרות ומוזיאולוגיה

מנהלת התכנית

ראש התכנית

לימודי תעודה באוצרות ומוזיאולוגיה 
הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ
הגלריה האוניברסיטאית לאמנות ע"ש גניה שרייבר
אוניברסיטת תל-אביב
ת"ד 39040
רמת-אביב, תל-אביב 6139001

 

שעות קבלה:
ימים א-ה 18:00-16:00

מזכירת התכנית:
גב' מירה ניר
שעות קבלה: ימים ב',ג',ד' 10:00-14:00

טל': 03-6409022, 03-6407293, 
פקס': 03-6409020

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive