• ראשי
 • לימודי תעודה באוצרות ובמוזיאולוגיה - מידע למועמדים

  לימודי תעודה באוצרות ובמוזיאולוגיה נועדו להקנות ידע מקצועי ותיאורטי ולהכשיר אוצרים לעבודה במוזיאונים. הלימודים ניתנים ליישום במוזיאונים העוסקים בתחומי התרבות והמדע השונים כגון: אמנות, ארכיאולוגיה, היסטוריה, יודאיקה, מדעים מדויקים ומדעי-החיים. מערכת הלימודים מורכבת משיעורים ומתרגילים עיוניים ומעשיים וכוללת גם סיורים מודרכים במוזיאונים. התכנית מוכרת על-ידי משרד התרבות והספורט, מינהל התרבות, המחלקה למוזיאונים ולאמנות פלסטית.

  0897 – תכנית לימודים לקראת תעודה

   

  מטרת הלימודים: להקנות ידע מקצועי ולהכשיר אוצרים לעבודה במוזיאונים, העוסקים בתחומי התרבות והמדע השונים (אמנות, ארכיאולוגיה, היסטוריה, יודאיקה, מדעים מדויקים, מדעי החיים ואחרים). בד בבד אמורים לימודים אלה לקדם את כישורי האוצר במוזיאון ולפתחם וכן להקנות תשתית מקצועית, עיונית ומעשית לעובד המוזיאון. מערכת הלימודים מורכבת משיעורים ומתרגילים בתחומים הבאים: בניית אוסף, הכנת תערוכה, מינהל וכח אדם, בעיות עכשוויות של מוזיאונים בארץ ובעולם, אתיקה והיבטים משפטיים וכן פרסומים. כמו-כן סוקרת התכנית את התפתחות המוזיאונים ותכנונם האדריכלי בתקופות השונות. תכנית הלימודים שמה דגש על תפישת המוזיאון כאמצעי חינוכי, ועל בעיות מתודולוגיות ודידקטיות של חינוך במוזיאון.

   

  מבנה הלימודים: הלימודים נמשכים שנתיים. שלושת הסמסטרים הראשונים כוללים לימודים עיוניים, והם מתקיימים בימי ג' או ד' לסירוגין, בשעות 16:00-10:00, בגלריה האוניברסיטאית לאמנות ע"ש גניה שרייבר. הווה אומר: תלמידי המחזור שיחל את לימודיו בשנת תשע"ט ילמדו בימי ד', ותלמידי המחזור שיחל את לימודיו בשנת תשע"ח ילמדו בימי ג'. הסמסטר הרביעי מוקדש לעבודה מעשית במוזיאון. 

  התוכנית מוכרת על-ידי משרד המדע, התרבות והספורט, המחלקה למוזיאונים ולאמנות.

  המחזור הקרוב ייפתח בשנה"ל תשע"ו וזה שאחריו ייפתח בשנה"ל תשע"ח.

  מערכת השעות מורכבת משיעורים עיוניים ומעשיים, וכוללת גם ימי סיור מודרכים במוזיאונים.

  קבלת תעודת גמר מותנית בעמידה בדרישות הקורסים השונים ובהגשת עבודת גמר בתחום התמחותו של התלמיד.

   

  תנאי הקבלה: ללימודי תעודה באוצרות ובמוזיאולוגיה מתקבלים מועמדים בעלי תואר ראשון, שתחום התמחותם ניתן ליישום בתחום פעילות המוזיאון, כולל היסטוריה, ארכיאולוגיה, מדעים, אמנות, אדריכלות ועיצוב, מדעי הרוח והחברה. 

  המועמדים חייבים בראיון אישי בפני ועדת קבלה.

   

  אתר ההרשמה ללימודים

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive