סגל הוראה ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה

תוצאות חיפוש עבור האות נ

שםיחידהיחידת משנהתפקידטלפוןפקסדוא"ל
פרופ' יהודה נאמןביה"ס לקולנוע וטלויזיהאמריטוס
03-6096066
03-6960578
ביה"ס לקולנוע וטלויזיהמורה מן החוץ
03-6096066
03-6960578
אבי נדזבצקיביה"ס לקולנוע וטלויזיהעמית הוראה
גל נדלרביה"ס לקולנוע וטלויזיהעוזר הוראה
חייט נועהביה"ס לקולנוע וטלויזיהעוזר הוראה
משה נחמיאסביה"ס לקולנוע וטלויזיהעמית הוראה
03-6408403
אסתר נמדר-תמאםביה"ס לקולנוע וטלויזיהעמית הוראה
03-5442721
ביה"ס לקולנוע וטלויזיהמורה מן החוץ
03-5442721
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive