קול קורא להגשת מועמדות למלגות ע"ש סטיב טיש לדוקטורנטים בביה"ס לקולנוע וטלוויזיה לשנת תשע"ח

מלגות קיום לדוקטורנטים

 

 

תלמידות ותלמידי מחקר לתואר שלישי בפקולטה לאמנויות, שתחום המחקר שלהם הוא בלימודי הקולנוע, הטלוויזיה והמדיה החדשה, מוזמנים בזאת להגיש מועמדות לקבלת מלגות בשנת הלימודים תשע"ח. המלגות יוענקו בכפוף לתקנון הכלל-אוניברסיטאי כפי שהוא בקישורית: http://acad-sec.tau.ac.il/phd/assistance-rules. התלמידים/ות יוכלו להגיש מועמדות למלגה במסלול אחד או יותר מבין המסלולים המפורטים להלן.

 

שימו נא לב: מספר המלגות מוגבל. המלגות הן תחרותיות, ויוענקו על בסיס הישגים אקדמיים ותכניות מחקר. חברים בוועדה חברי סגל בכיר במסלול העיוני. הוועדה שומרת לעצמה את הזכות שלא להקצות את כל המלגות בשנת תשע"ח. גובה המלגות יקבע בהתאם לכללים האוניברסיטאיים.

 

כל מקבלי המלגות והמענקים יכונו Tisch Film School Scholars, ועליהם לציין את קבלת המלגה/מענק ואת היותם Tisch Film School Scholar בשנים בהם קיבלו מענקים ו/או מלגות בקורות החיים, בפרסומים אקדמיים ובעת השתתפות בכנסים אקדמיים. בית הספר רשאי לפרסם את שמות הזוכים במלגות ובמענקים. אם יתבקשו, הזוכים יספקו פרטים על מחקרם שישמש לפרסום ויעשו מאמץ להשתתף בכל טקס או אירוע להענקת המלגות והמענקים.

 

מלגות לעידוד מחקר בנושא מזרחים בקולנוע וטלוויזיה: מלגות מיוחדות (מלגת קיום ומענקים חד פעמיים) אלו יינתנו לסטודנטים/יות שעבודתם/ן תעסוק בהיסטוריה, חברה ותרבות מזרחית בקולנוע ובטלוויזיה או בפועלם/ן של אמנים ואמניות מזרחים ומזרחיות בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה בארץ ובעולם.

 

 

 

מסלולי המלגות

 

1. מלגת קיום:

 

מלגת הקיום נועדה לאפשר לתלמידים/ות להתמסר ללימודים ולהקדיש את מירב הזמן למילוי החובות האקדמיים. המלגה מוענקת לפרק זמן של שנה, אך ניתן לבקש את חידושה אם התלמיד/ה עומד/ת בתנאי קבלת המלגה.

 

 

תנאים:

 

 1. מלגות הקיום נועדו לתלמידים/ות תואר שלישי בשלבי המחקר השונים, אך תינתן עדיפות לתלמידים/ות בשלבים מתקדמים של התואר.

 

המסמכים הנדרשים להגשת הבקשה למלגה:

 

 

 1. רשומות לימודים (יש להדגיש את הציון הסופי של התואר הראשון והתואר השני ואת ציוני העבודות הסמינריוניות של כל התארים).
 2. קורות חיים (אם יש פרסום מאמרים, השתתפות בכנסים, קבלת מלגות בעבר, פרטי הצטיינות, נא לציין).
 3. מכתב אישי ובו הצהרת כוונות בתחום מחקר הקולנוע, הטלוויזיה והמדיה החדשה (אם יש לימודים קודמים בתחומים אלה, נא לציין).
 4. תלמידי שלב ב': אישור על הצעת מחקר והמלצת מנחה. תלמידי שלב א': דוגמת כתיבה (תקציר של עבודת גמר [תזה], מאמר וכיו"ב עד 750 מילה) והמלצת מנחה.

 

מועד הגשה: את הבקשות יש להגיש עד 19.11.2017

 

 

2. מענקי תמיכה חד פעמיים

מענקי תמיכה חד פעמיים יינתנו לתלמידים/ות מצטיינים/ות על סמך הישגים אקדמיים יוצאי דופן.

 

תנאים:

 

 1. על התלמיד/ה להשלים לימודים בהיקף של 10 ש"ס לפחות בממוצע 90 ומעלה.

 

המסמכים הנדרשים להגשת הבקשה למלגה:

 

 1. רשומות לימודים (יש להדגיש את הציון הסופי של התואר הראשון והתואר השני ואת ציוני העבודות הסמינריוניות של כל התארים).
 2. קורות חיים (אם יש פרסום מאמרים, השתתפות בכנסים, קבלת מלגות בעבר, פרטי הצטיינות, נא לציין).
 3. מכתב אישי ובו הצהרת כוונות בתחום מחקר הקולנוע, הטלוויזיה והמדיה החדשה (אם יש לימודים קודמים בתחומים אלה, נא לציין).
 4. תלמידי שלב ב': אישור על הצעת מחקר והמלצת מנחה. תלמידי שלב א': דוגמת כתיבה (תקציר של עבודת גמר [תזה], מאמר וכיו"ב עד 750 מילה) והמלצת מנחה.

 

מועדי הגשה: בשנה"ל תשע"ח יהיו שני מועדי הגשת בקשות למענקים חד פעמיים: 19.11.2017 ו- 15.2.2018.

 

3. מענקי תמיכה לתלמידים בתארים מתקדמים (השתתפות כספית מול הוצאות):

מלגות תמיכה חד פעמיות


ניתן לפנות לוועדה בבקשות להשתתפות בהוצאות עריכה לשונית של מאמר או תזה, השתתפות בכנסים אקדמיים, או נסיעות מחקר.

בקשת השתתפות בהוצאות אלה תאושר רק לאחר ניצול התקציב העומד לרשות תלמידי התואר השלישי מטעם האוניברסיטה.

 

גובה המלגה: משתנה בהתאם לגובה ההוצאה החד פעמית.

 

תנאים:

 

 1. השתתפות בפעילות אקדמית מוכרת.

 

מה להגיש?

 1. מכתב בקשה המציג את חשיבות הפעילות האקדמית ותרומת/ה של התלמיד/ה לפעילות זו. 
 2. מסמכים רלוונטיים המעידים על התקבלות או תכנית מנומקת לנסיעת המחקר.
 3. יש לצרף הצעת מחיר/הערכה של העלות הכספית ולהציג קבלות במועד הרלבנטי.

 

מועדי הגשה: ניתן להגיש בקשות למסלול זה במשך כל השנה. 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive