קול קורא להגשת מועמדות למלגות ע"ש סטיב טיש לדוקטורנטים בביה"ס לקולנוע וטלוויזיה לשנת תשע"ז

מלגות קיום לדוקטורנטים

 

 

1. מלגות קיום:

תלמידות ותלמידי מחקר בשלב ב' שתחום המחקר שלהם הוא בלימודי הקולנוע, הטלוויזיה והמדיה החדשה, מוזמנים בזאת להגיש מועמדות לקבלת מלגה שנתית (בכפוף לתעריפי האוניברסיטה המעודכנים למועד קבלת המלגה).

 

המועמדים יגישו לוועדת המלגות:

  1. רשומת לימודים רשמית.
  2. דף של קורות חיים (אם יש פרסום מאמרים, השתתפות בכנסים, קבלת מלגות בעבר, פרטי הצטיינות, נא לציין).
  3. מכתב אישי להצגת מועמדותם ובו תיאור קצר של כוונותיהם בתחום מחקר הקולנוע, הטלוויזיה והמדיה החדשה (אם יש לימודים קודמים בתחומים אלה, נא לציין).
  4. תלמידי שלב ב': אישור על הצעת מחקר והמלצת מנחה.

 

תלמידי שלב א': דוגמת כתיבה (תקציר של עבודת גמר [תזה], מאמר וכיו"ב עד 750 מילה) והמלצת מנחה.

 

בכפוף לתקנון הכלל-אוניברסיטאי >>

 

 

2. מלגות חד פעמיות (הצטיינות):

מענקי תמיכה חד פעמיים יינתנו לתלמידים מצטיינים, על סמך הישגים אקדמיים יוצאי דופן. גובה המענק המקסימלי הוא בכפוף לתעריפי האוניברסיטה המעודכנים בעת קבלת המענק. תלמידים המבקשים להגיש מועמדות למענק זה, יגישו את המסמכים המופיעים לעיל. המענקים יינתנו על פי שיקולי ועדת המלגות.

 

יש להגיש את החומרים כנספח במייל וכן בגרסה מודפסת בשני עותקים לידי גב' לירז אורן עבור ועדת מלגות.

 

את המועמדות ניתן להגיש עד ה 1/3/2017 בשעה 12:00

 

שימו לב:

המלגות הן תחרותיות, ויוענקו על בסיס הישגים אקדמיים, תכנית מחקר וקצב התקדמות.

חברי הוועדה הינם חברי סגל בכיר במסלול העיוני. הוועדה שומרת לעצמה את הזכות שלא להקצות את כל המלגות בשנת תשע"ז.

 

 

 

3. מענקי תמיכה לתלמידים בתארים מתקדמים (החזר כספי מול הוצאות):

בית הספר מעודד פניות לקרנות חוץ לצורכי נסיעות מחקר. במידת הצורך ניתן לפנות לוועדה בבקשות להשתתפות בעריכה לשונית של מאמר או תזה, השתתפות בכנס, או נסיעת מחקר, בצירוף המסמכים הרלוונטיים המעידים על התקבלות או תכנית מנומקת לנסיעת המחקר. יש לצרף הצעת מחיר/ הערכה של העלות הכספית ולהציג קבלות במועד הרלבנטי.

 

מספר המלגות מוגבל.

 

מועד הגשת בקשות למלגות חד פעמיות: לאורך שנת הלימודים האקדמית תשע"ז, לפחות חודשיים לפני המועד הנדרש. יש להציג קבלות במידה והבקשה תאושר.

 

יש לשלוח את החומרים כקובץ מצורף בדוא"ל וכן להגיש את החומרים בשני עותקים קשיחים לידי גב' לירז אורן עבור ועדת המלגות של ביה"ס.

 

אנא שימו לב:

המלגות הן תחרותיות, ויוענקו על בסיס הישגים אקדמיים, תכנית מחקר ורלבנטיות של הכנס לתזה.

חברי הוועדה הם חברי סגל בכיר במסלול העיוני. הוועדה שומרת לעצמה את הזכות שלא להקצות את כל המלגות בשנת תשע"ז.

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive