קול קורא להגשת מועמדות למלגות קיום לתלמידי התואר השני בביה"ס לקולנוע וטלוויזיה לשנת תשע"ז

מלגות קיום
מועמדות למלגות קיום לתלמידי התואר השני

קול קורא להגשת מועמדות למלגות ע"ש סטיב טיש לתלמידי התואר השני העיוני בביה"ס לקולנוע וטלוויזיה לשנת תשע"ז

 

ן. מלגות קיום:

תלמידות ותלמידי התואר השני בביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש במסלול עם עבודת גמר (תזה) מוזמנים בזאת להגיש מועמדות לקבלת מלגת קיום שנתית (בכפוף לתעריפי האוניברסיטה המעודכנים למועד קבלת המלגה), אם הם עומדים בתנאים אלה:

השלימו לפחות 12 ש"ס בלימודי התואר השני, כולל כתיבת עבודה סמינריונית, בציון ממוצע 90 ומעלה.
מתעתדים לכתוב את עבודת הגמר שלהם בתחום לימודי הקולנוע, הטלוויזיה והמדיה החדשה, ויציגו התקשרות עם מנחה;

 

המלגות מיועדות לתלמידים בשנה השנייה במעמד "מן המניין" במסלול המחקרי אשר הצעת המחקר שלהם אושרה. כמו כן תשקל מועמדותם של תלמידים שנושא התזה שלהם אושר על ידי המנחה וכן לתלמידים במסלול המחקרי אשר נמצאים בשלבים מתקדמים של כתיבת התזה ושהתחילו את לימודיהם "מן המניין" לכל המאוחר בשנת הלימודים תשע"ה.

 

תלמידים שעומדים/שיעמדו בתנאים הנ"ל יגישו לוועדת המלגות:

רשומות לימודים רשמיות (יש להדגיש את הציון הסופי של התואר הראשון, את ציוני העבודות הסמינריוניות של התואר הראשון).
דף של קורות חיים (אם יש פרסום מאמרים, השתתפות בכנסים, קבלת מלגות בעבר, פרטי הצטיינות, נא לציין).
מכתב אישי להצגת מועמדותם ובו תיאור קצר של כוונותיהם בתחום מחקר הקולנוע, הטלוויזיה והמדיה החדשה (אם יש לימודים קודמים בתחומים אלה, נא לציין).
תקציר הצעת מחקר טרומית או מאושרת או דוגמת כתיבה (מתוך: עבודה סמינריונית, מאמר וכיו"ב) עד 750 מילה.
המלצה של המנחה לעבודת התזה.

 

בכפוף לתקנון הכלל-אוניברסיטאי כפי שהוא בקישורית:

 

מלגות חד פעמיות (הצטיינות)

מענקי תמיכה חד פעמיים יינתנו לתלמידים/ות מצטיינים/ות, על סמך הישגים אקדמיים יוצאי דופן.

 

תלמידות ותלמידי התואר השני בביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש במסלול עם עבודת גמר (תזה) מוזמנים בזאת להגיש מועמדות לקבלת מלגת הצטיינות אם הם עומדים בתנאים אלה:

תלמידים שהחלו את לימודיהם במעמד "מן המניין" בתשע"ה והשיגו ציונים ב- 18 ש"ס לפחות בציון 90 ומעלה.
תלמידים שהחלו את לימודיהם במעמד "מן המניין" בתשע"ו והשיגו ציונים ב- 10 ש"ס לפחות בציון 90 ומעלה.
תלמידים שהחלו את לימודיהם במעמד "מן המניין" בתשע"ז והשיגו ציונים ב- 8 ש"ס לפחות בציון 90 ומעלה.

 

בנוסף, יוענק מענק גם לעבודת סמינר מצטיינת ברמת תואר שני.

 

תלמידים המבקשים להגיש מועמדות למענק זה, יגישו את המסמכים המופיעים לעיל. המענקים יינתנו על פי שיקולי ועדת המלגות.

 

יש להגיש את החומרים כקובץ מצורף בדוא"ל וכן גרסה מודפסת בשני עותקים לידי גב' לירז אורן עבור וועדת המלגות.

את המועמדות יש להגיש עד ה- 01/03/2017.

 

 

שימו נא לב:

מספר המלגות מוגבל. המלגות הן תחרותיות, ויוענקו על בסיס הישגים אקדמיים ותכנית מחקר. חברים בוועדה חברי סגל בכיר במסלול העיוני. הוועדה שומרת לעצמה את הזכות שלא להקצות את כל המלגות בשנת תשע"ז.

 

 

. מענקי תמיכה לתלמידים בתארים מתקדמים (השתתפות כספית מול הוצאות)

מלגות תמיכה חד פעמיות

 

בית הספר מעודד פניות לקרנות חוץ לצורכי נסיעות מחקר. במידת הצורך, ניתן לפנות לוועדה בבקשות להשתתפות בהוצאות עריכה לשונית של מאמר או תזה, השתתפות בכנס, או נסיעת מחקר, בצירוף המסמכים הרלוונטיים המעידים על התקבלות או תכנית מנומקת לנסיעת המחקר. יש לצרף הצעת מחיר/הערכה של העלות הכספית ולהציג קבלות במועד הרלבנטי.

 

מספר המלגות מוגבל.

מועד הגשת בקשות למלגות חד פעמיות: לאורך שנת הלימודים האקדמית תשע"ז בצירוף קבלות.

 

יש לשלוח את החומרים כקובץ מצורף בדוא"ל וכן להגיש את החומרים בשני עותקים קשיחים לידי גב' לירז אורן עבור וועדת המלגות של ביה"ס.

 

שימו נא לב:

המלגות הן תחרותיות, ויוענקו על בסיס הישגים אקדמיים ותכנית מחקר.

חברים בוועדה חברי סגל בכיר במסלול העיוני. הוועדה שומרת לעצמה את הזכות שלא להקצות את כל המלגות בשנת תשע"ז.

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive