קול קורא להגשת מועמדות למלגות קיום לתלמידי התואר השני בביה"ס לקולנוע וטלוויזיה לשנת תשע"ח

מלגות קיום
מועמדות למלגות קיום לתלמידי התואר השני

 

תלמידות ותלמידים בתואר השני העיוני בביה"ס לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש במסלול עם עבודת גמר (תזה) מוזמנים בזאת להגיש מועמדות לקבלת מלגות בשנת הלימודים תשע"ח. המלגות יוענקו בכפוף לתקנון הכלל-אוניברסיטאי כפי שהוא בקישורית: http://acad-sec.tau.ac.il/phd/assistance-rules. התלמידים/ות יוכלו להגיש מועמדות למלגה במסלול אחד או יותר מבין המסלולים המפורטים להלן.

 

שימו נא לב: מספר המלגות מוגבל. המלגות הן תחרותיות, ויוענקו על בסיס הישגים אקדמיים ותכניות מחקר. חברים בוועדה חברי סגל בכיר במסלול העיוני. הוועדה שומרת לעצמה את הזכות שלא להקצות את כל המלגות בשנת תשע"ח. גובה המלגות יקבע בהתאם לכללים האוניברסיטאיים.

 

כל מקבלי המלגות והמענקים יכונו Tisch Film School Scholars, ועליהם לציין את קבלת המלגה/מענק ואת היותם Tisch Film School Scholar בשנים בהם קיבלו מענקים ו/או מלגות בקורות החיים, בפרסומים אקדמיים ובעת השתתפות בכנסים אקדמיים. בית הספר רשאי לפרסם את שמות הזוכים במלגות ובמענקים. אם יתבקשו, הזוכים יספקו פרטים על מחקרם שישמש לפרסום ויעשו מאמץ להשתתף בכל טקס או אירוע להענקת המלגות והמענקים.

 

מלגות לעידוד מחקר בנושא מזרחים בקולנוע וטלוויזיה: מלגות מיוחדות (מלגת קיום ומענקים חד פעמיים) אלו יינתנו לסטודנטים/יות שעבודתם/ן תעסוק בהיסטוריה, חברה ותרבות מזרחית בקולנוע ובטלוויזיה או בפועלם/ן של אמנים ואמניות מזרחים ומזרחיות בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה בארץ ובעולם.

 

 

 

מסלולי המלגות

 

 

1. מלגת קיום:

 

מלגת הקיום נועדה לאפשר לתלמידים/ות להתמסר ללימודים ולהקדיש את מירב הזמן למילוי החובות האקדמיים. המלגה מוענקת לפרק זמן של שנה, אך ניתן לבקש את חידושה אם התלמיד/ה עומד/ת בתנאי קבלת המלגה.

 

 

תנאים:

 

 1. עבור תלמיד/ה שהחל/ה את הלימודים במעמד "מן המניין" בשנה"ל תשע"ח (לימודי צבירה): השלמת 8 ש"ס לפחות בלימודי התואר השני, כולל כתיבת עבודה סמינריונית, בציון ממוצע 90 ומעלה.


עבור תלמיד/ה שהחל/ה את הלימודים במעמד "מן המניין" בשנה"ל תשע"ז: השלמת 12 ש"ס לפחות בלימודי התואר השני, כולל כתיבת עבודה סמינריונית, בציון ממוצע 90 ומעלה.

עבור תלמיד/ה שהחל/ה את הלימודים במעמד "מן המניין" בשנה"ל תשע"ו: השלמת 20 ש"ס לפחות בלימודי התואר השני, כולל כתיבת עבודה סמינריונית, בציון ממוצע 90 ומעלה.
 

 1. הצעה מאושרת לעבודת גמר בתחום לימודי הקולנוע, הטלוויזיה והמדיה החדשה. תישקל גם מועמדות במקרים בהם נושא התזה אושר על ידי המנחה ועבודת המחקר נמצאת בשלב מתקדם.

 

 1. אפשר להגיש בקשה לכל המאוחר שנתיים לאחר תחילת הלימודים. כלומר, השנה יוכלו להגיש את הבקשה תלמידים/ות שהחלו ללמוד בשנת הלימודים תשע"ו.

 

המסמכים הנדרשים להגשת הבקשה למלגה:

 1. רשומות לימודים (יש להדגיש את הציון הסופי של התואר הראשון, את ציוני העבודות הסמינריוניות של התואר הראשון).
 2. קורות חיים (אם יש פרסום מאמרים, השתתפות בכנסים, קבלת מלגות בעבר, פרטי הצטיינות, נא לציין).
 3. מכתב אישי ובו הצהרת כוונות בתחום מחקר הקולנוע, הטלוויזיה והמדיה החדשה (אם יש לימודים קודמים בתחומים אלה, נא לציין).
 4. תקציר הצעת מחקר טרומית או מאושרת או דוגמת כתיבה (מתוך: עבודה סמינריונית, מאמר וכיו"ב) עד 750 מילה.
 5. המלצה של המנחה לעבודת התזה.

 

מועד הגשה: את הבקשות יש להגיש עד 19.11.2017

 

 

2. מענקי תמיכה חד פעמיים

מענקי תמיכה חד פעמיים יינתנו לתלמידים/ות מצטיינים/ות, על סמך הישגים אקדמיים יוצאי דופן.

 

תנאים:

 

 1. תלמידים/ות שהחלו את לימודיהם במעמד "מן המניין" בתשע"ו והשיגו ציונים ב- 22 ש"ס לפחות בציון 90 ומעלה.
 2. תלמידים שהחלו את לימודיהם במעמד "מן המניין" בתשע"ז והשיגו ציונים ב- 16 ש"ס לפחות בציון 90 ומעלה.
 3. תלמידים שהחלו את לימודיהם במעמד "מן המניין" בתשע"ח והשיגו ציונים ב- 8 ש"ס לפחות בציון 95 ומעלה.

 

המסמכים הנדרשים להגשת הבקשה למלגה:

 

 1. רשומות לימודים (יש להדגיש את הציון הסופי של התואר הראשון, את ציוני העבודות הסמינריוניות של התואר הראשון).
 2. קורות חיים (אם יש פרסום מאמרים, השתתפות בכנסים, קבלת מלגות בעבר, פרטי הצטיינות, נא לציין).
 3. מכתב אישי ובו הצהרת כוונות בתחום מחקר הקולנוע, הטלוויזיה והמדיה החדשה (אם יש לימודים קודמים בתחומים אלה, נא לציין).
 4. תקציר הצעת מחקר טרומית או מאושרת או דוגמת כתיבה (מתוך: עבודה סמינריונית, מאמר וכיו"ב) עד 750 מילה.
 5. המלצה של המנחה לעבודת התזה.

 

 

מועדי הגשה: בשנה"ל תשע"ח יהיו שני מועדי הגשת בקשות למענקים חד פעמיים: 19.11.2017
ו- 15.2.2018.

 

 

3. מענקי תמיכה לתלמידים בתארים מתקדמים (השתתפות כספית מול הוצאות):

מלגות תמיכה חד פעמיות


ניתן לפנות לוועדה בבקשות להשתתפות בהוצאות עריכה לשונית של מאמר או תזה, השתתפות בכנסים אקדמיים, או נסיעות מחקר.

 

גובה המלגה: משתנה בהתאם לגובה ההוצאה החד פעמית.

 

תנאים:

 

 1. השתתפות בפעילות אקדמית מוכרת.

 

מה להגיש?

 1. מכתב בקשה המציג את חשיבות הפעילות האקדמית ותרומת/ה של התלמיד/ה לפעילות זו. 
 2. מסמכים רלוונטיים המעידים על התקבלות או תכנית מנומקת לנסיעת המחקר.
 3. יש לצרף הצעת מחיר/הערכה של העלות הכספית ולהציג קבלות במועד הרלבנטי.

 

מועדי הגשה: ניתן להגיש בקשות למסלול זה במשך כל השנה. 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive