מידע למועמדים לתואר שני - חקר ביצוע בתיאטרון ובאמנויות המופע

 

תוכנית לימודים חדשנית בלימודי התואר השני בחוג לאמנות התיאטרון:

 

ח ק ר  ה ב י צ ו ע  ב ת י א ט ר ו ן ו ב א מ נ ו י ו ת  ה מ ו פ ע

 

החוג לאמנות התיאטרון באוניברסיטת תל-אביב פותח בשנת תשע"ב תכנית לימודים חדשנית במסגרת לימודי התואר השני (MA, MFA בתיאטרון) ובמקרים מיוחדים גם לתואר השלישי, ובה ישולבו לימודים במעבדות מחקר תיאורטיות-יישומיות בתחומי חקר הביצוע של התיאטרון והמופע. הקמתן של מעבדות המחקר גובשה על ידי צוות מרצים מהחוג: פרופ' פרדי רוקם,  פרופ' נורית יערי, פרופ' רותי קנר וד"ר דפנה בן-שאול, ואליהם יצטרפו ליישום התכנית ד"ר דרור הררי, ד"ר נעמי יואלי ומשה פרלשטיין. התכנית נתמכת על ידי הקרן למדעי הרוח מיסודה של ות"ת ויד הנדיב ותיפתח בשנת הלימודים הקרובה (תשע"ב, 2011-2012).

 

המילים "תיאוריה" ו"תיאטרון" נגזרות מפעלים ביוונית עתיקה המורים על ראייה, על מבט ועל מצב של צפייה. מילים אלו, ואחרות שנוצרו מפעלי הראייה והמבט, מלמדות אותנו כי ידיעה היא פונקציה של התנסות חושית, של פעולת התבוננות המגולמת בגוף חווה. תוכנית הלימודים הייחודית שבנינו מהווה זירת מפגש בין מחקר עיוני לעשייה תיאטרונית ומופעית, ומכוונת להזין תהליכי מחקר יצירתי ולתת השראה ליצירה מחקרית.

 

מודל העבודה הקונקרטי שבנינו מיועד לסטודנטים מעוניינים ומחויבים שחיבור זה הוא בנפשם, כולל פורמאטים לימודיים המכוונים להיכרות מעמיקה עם תרבות המופע ולליווי עיוני ומקצועי במחקרים אישיים. בסיס זה הוא הזדמנות להבין את הקשר העמוק המתקיים בין האירוע התיאטרוני לבין החברה; זוהי הזדמנות לשאול מהם האופנים השונים שבהם מופע משמש עבורנו כצורה מרכזית של ארגון ידע ושל הבניית תפיסות מציאות  בתחומי האירוע התיאטרוני ומחוצה לו.

 

התכנית מבוססת על מעבדות מחקר תיאורטיות-יישומיות. המעבדות - שיכללו הרצאות, קריאה, דיון, כתיבת מחקר, השתתפות בסדנאות ויצירה מונחית - מבוססות על איחוי בין פרקטיקות להקשרי שיח, כמו למשל, חקר נסיבותיה, תפקודה התיאטרוני-תרבותי של המקהלה היוונית והאופן בו היא מפרה את ההתבוננות שלנו ביחס במה-קהילה, פענוח משותף של טקסטים מרתקים של ברכט, לימוד ופיתוח מבעים בימתיים של תיאטרון-סיפור, התחקות אחר אופני ביטוי של גוף ותנועה וגילוי מופעי עצמי ואתרי מופע בתחומיה הגמישים של אמנות המופע. למעבדות אלו נלווים קורסים עיוניים במסגרת של שעור מבואי וקולוקוויום.

 

מטרתם של לימודים אלה לאפשר לחוקרים ויוצרים צעירים לפתח את הקשרים בין מחקר וביצוע בתחומי התיאטרון והמופע, להתנסות בהם ולכונן קשר הדוק בין תלמידי התואר השני והשלישי לבין שחקנים, במאים, יוצרים, חוקרים ואנשי תיאטרון. כל אחד מהנושאים שנבחרו למעבדות הוא כשלעצמו פעולה מופעית המיישמת מבט חקרני כלפי המדיום ואמצעי המופע, ואנו מזהים בכך את הפוטנציאל לעורר יצירתיות ביקורתית. כל אחד מהנושאים גם מזמין עיון והתנסות בנקודות מבט בין תחומיות, מעוגן בהיסטוריה ובמחשבת תרבות נרחבת ומוסיף להיות רלוונטי בעשייה העכשווית.

 

תכנית זו מהווה תוספת משמעותית לתכניות הלימודים הקיימות בתואר השני (במסגרת המסלולים המחקרי, העיוני והיישומי) של החוג לאמנות התיאטרון באוניברסיטת תל-אביב, ומעניקה בין היתר גם בסיס למחקר לתואר השלישי. זוהי תכנית חדשנית לא רק במסגרת חוגי התיאטרון בישראל אלא גם בהקשר הבין לאומי.

 

יודגש שאין התכנית ממירה את המסלולים הקיימים, ועל התלמידים המתקבלים לתכנית במסגרת מסלול MA או MFA לעמוד במלוא הדרישות של המסלול אליו נרשמו.

 

המעבדות יפעלו החל מסמסטר א' תשע"ב. כל אחת מהן תנוהל על ידי שני מרצים וישולבו בה דיון בכתבים תיאורטיים ובהתנסות יישומית. כמו כן, ישולבו במסגרת פעילות המעבדות סדנאות והרצאות של אמנים, יוצרים וחוקרים בעלי שם מהארץ ומהעולם ויתקיימו ימי עיון, כנסים בין לאומיים ואירועים  בהם ייפגשו התלמידים עם מרצים ותלמידים מתכניות דומות באירופה ובארה"ב.

 

התכנית תיפתח לתלמידים לתואר השני והשלישי בחוג לאמנות התיאטרון לשנת הלימודים תשע"ב (2011-2012) לאחר שעברו ייעוץ אקדמי ועמדו בוועדת הקבלה לתכנית. התוכנית היא דו-שנתית וכל מי שיתקבל אליה ילמד בה במשך שנתיים רצופות.

 

נקודות מפתח

  • במעבדות נקיים תהליכי עבודה אינטנסיביים לפיתוח דרכי מבע בימתיות שניזונות ממחקר משולב: עיוני וביצועי.
  • במסגרת המעבדות יתקיימו גם כיתות אמן עם חוקרים ויוצרים מרכזיים מהארץ ומהעולם.
  • במהלך לימודיהם ירכשו התלמידים ידע עיוני ומתודולוגיה מחקרית לפיתוח מחקר ביצועי, בהם נבדקים גבולות התיאטרון ומיושם שילוב אמנויות.

 

 

הרשמה לתוכנית

 

המעוניינים ללמוד בתוכנית החדשה לחקר הביצוע לקראת תואר MA או MFA ירשמו תחילה ללימודים לתואר השני בחוג לאמנות התיאטרון על פי הקריטריונים המקובלים, כמפורסם באתר הפקולטה, אבל רק עד ה-15 ביולי 2011.

מידע למועמדים

 

במקביל יש להירשם כמועמדים לתכנית אצל גב' רויטל משעלי בכתובת הדוא"ל:

tpraxis@post.tau.ac.il

 

המועמדים יוזמנו לראיון אישי עם ועדת קבלה.

 

מעוניינים ללמוד בתוכנית במסגרת לימודי תואר שלישי (Ph.D) או במסגרת ייחודית אחרת יפנו לפרופ' פרדי רוקם בדוא"ל rokem@post.tau.ac.il

 

לימודי חקר הביצוע מהווים חלק מלימודי ה-MA או ה-MFA בחוג לתיאטרון. את יתרת הלימודים לתואר יש להשלים על פי דרישות התואר והמסלול. סטודנטים לתואר MFA המעוניינים ללמוד באחד  מהמסלולים -  בימוי, תיאטרון קהילתי, שחקן יוצר - חייבים להשלים את התואר על פי דרישות המסלול ותוך קבלת ייעוץ אישי מראש המסלול ומיועץ התכנית. סטודנטים הלומדים לתואר MA ישלימו את מכסת השעות על פי דרישות התוכנית.

 

מפגש למועמדים יתקיים ביום חמישי ה16.6 בשעה 15:00 בחדר 212 בפקולטה לאמנויות.

 

 

דרישות ועדת הקבלה

 

המועמדים יוזמנו לראיון אישי עם ועדת הקבלה של התוכנית.

  • המועמדים ללמודי תואר MA (עם או בלי תזה) יעבירו מראש (באימייל) עבודה סמינריונית, רפראט, מאמר טקסט או עבודה עיונית הקשורה בהתבוננות ביקורתית באמנויות המופע.
  • המועמדים לתואר MFA יגישו לוועדה עבודה המייצגת את כישוריהם: יצירה קצרה או הצגה תמציתית בתחומי עבודתם עד כה. ניתן להגיש תיעוד של יצירה (בוידיאו או DVD) או לבצע ביצוע חי של יצירה בימתית או קטע משחק.

 

- תיעוד של היצירה יש לשלוח ב3 עותקים לכתובת:

אוניברסיטת תל אביב

הפקולטה לאמנויות

החוג לאמנות התאטרון (לימודי חקר הביצוע באמנויות המופע)
קרית האוניברסיטה ת.ד 39040 תל אביב , מיקוד 69978

 

- למועמדים שמעוניינים להגיש יצירה בביצוע חי: אורך הקטע שיוצג כחמש עד עשר דקות. במידה שיש צורך באביזרים, יש להביא רק כאלה שניתן לארגן ביעילות. אם יש צורך בציוד להשמעת מוסיקה, הקרנת וידיאו וכיו"ב - יש להודיע על כך מראש.

 

מבנה הלימודים בתכנית (26 ש"ס מתוך סה''כ של לימודי התואר השני במסלולים השונים: 32 ש''ס במסלול העיוני עם כתיבת עבודת גמר, 36 ש''ס במסלול העיוני עם מבחן גמר, 46 ש''ס במסלולי ה-MFA בתחומי הבימוי, שחקן-יוצר-חוקר ובימוי בקהילה).

 

 

שנה א' (הלימודים בתכנית חקר הביצוע יתקיימו בימי א' ו-ד')

 

  • מעבדה/סמינר לחקר הביצוע; מסגרת מעשית ועיונית עם שני מורים, 6 שעות שבועיות במשך כל שנת הלימודים; סה"כ: 12 ש"ס
  • שעור מבוא בסמסטר א' על פילוסופיה, היסטוריה ומופע; סה"כ: 2 ש"ס
  • קולוקוויום אחת לשבועים; סה"כ: 2 ש"ס

 

 

שנה ב' (הלימודים בתכנית חקר הביצוע יתקיימו בימי א' ו-ד')

 

  • מעבדה/סמינר לחקר הביצוע; מסגרת מעשית ועיונית עם שני מורים, 6 שעות שבועיות במשך כל שנת הלימודים; סה"כ: 8 ש"ס
  • קולוקוויום אחת לשבועים; סה"כ: 2 ש"ס

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>