חתונה בכותל

החוקר מאחורי המחקר

המחזה ראה אור ב-2007 בהוצאת הקיבוץ המאוחד

נכתב בעקבות ההתנתקות מגוש קטיף. 
המחזה מנסה לצייר דיוקן של ירושלים לא רק האקטואלית, אלא גם ההיסטורית והמיתית, על רקע מאבק דרמטי ודמיוני ערב הנטישה וההתנתקות ממנה בעקבות משא ומתן לשלום.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive