סגל הוראה

שםיחידהתפקידמקצועטלפוןפקסדוא"ל
עודד במבי יצחק פרידמןפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיראמנות התאטרון
03-6408612
פקולטה לאמנויותעמית הוראהאמנות התאטרון
03-6408612
פרופ' יוסף פיליפ פרידמןפקולטה לאמנויותמורה מן החוץ
03-6779997
03-6779997
סימון פרידמןפקולטה לאמנויותעמית הוראה
03-5244861
משה פרלשטייןפקולטה לאמנויותסגל אקדמי זוטר
ד"ר קרן צדפיפקולטה לאמנויותעמית הוראה
ד"ר תמר צולקמןפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירתולדות האמנות
03-6408532
03-6407781
בוריס צירולניקפקולטה לאמנויותעמית הוראה
03-6408415
לוקאס צךפקולטה לאמנויותעוזר הוראה
פקולטה לאמנויותעובד מחקר
אסף צפורפקולטה לאמנויותעמית הוראה
פקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיר
שם טוב צרויהפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיראדריכלות
03-6158085
03-6405556
03-6407780
פרופ' הלל צריפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמוזיקה
03-6408415
03-6358503
ד"ר ניר קדםפקולטה לאמנויותעמית הוראה
ארז דב קו אלפקולטה לאמנויותעמית הוראה
תירזה קוגלרפקולטה לאמנויותעמית הוראה
08-9470648
03-6408403
03-6406096
ד"ר רועי קוזלובסקיפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיראדריכלות
ערן קוליריןפקולטה לאמנויותעמית הוראה
איליה קונובלובפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמוזיקה
דובר קוסשויליפקולטה לאמנויותעמית הוראה
פרופ' כריסטינה רייקו קופרפקולטה לאמנויותעמית הוראה
03-6041556
אודליה קופרברגפקולטה לאמנויותעמית הוראה
פרופ' תאה עזה קיסלוב פרימרמןפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיראדריכלות
03-6833698
03-6837656
ליאורה קיסלוב קייפקולטה לאמנויותעמית הוראה
03-6833698
03-6837656
יונתן קישפקולטה לאמנויותעמית הוראה
03-6405556
07-2766173
שרה קלאוספקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיראדריכלות
03-6405556
03-6493669
ד"ר בוריס קליינרפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמוזיקה
לאונרדו קליכמןפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיראדריכלות
02-5639634
02-5639634
אייל קלספקולטה לאמנויותעמית הוראה
פקולטה לאמנויותעמית הוראה
ד"ר לב אריה קפיטיקיןפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירתולדות האמנות
03-6408482
נעמי קפלןפקולטה לאמנויותעמית הוראה
מריאנה קרילובפקולטה לאמנויותעוזר הוראה
יעל קרמסקיפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיראמנות התאטרון
דליה קרפלפקולטה לאמנויותעמית הוראה
03-6049383
טלי קרקפקולטה לאמנויותעמית הוראה
ד"ר אנסטסיה קשמן וסרמןפקולטה לאמנויותעמית הוראה
ערן ראמיפקולטה לאמנויותמורה מן החוץ
יוליה רובינסקיפקולטה לאמנויותמורה מן החוץ
פרופ' דב רובנשטיןפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירקולנוע וטלויזיה
03-6406097
03-6406096
מרק רוזנבאוםפקולטה לאמנויותעמית הוראה
03-6871202
03-6871499
עדי רוזנקרנץפקולטה לאמנויותעמית הוראה
03-6409052
03-6409174
פקולטה לאמנויותעמית הוראה
03-6409052
03-6409174
עדה רוטנברגפקולטה לאמנויותעמית הוראה
גד רולפקולטה לאמנויותעמית הוראה
פקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיר
ד"ר אורי בנימין רוםפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמוזיקה
03-6408415
03-6407358
רות רוןפקולטה לאמנויותעמית הוראה
פרופ' אילה רונאלפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיראדריכלות
03-5248806
03-6405556
02-6738570
פרופ' שרון רוסטורף-זמירפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמוזיקה
ד"ר סטפני רותםפקולטה לאמנויותעובד מחקר
03-6409022
פקולטה לאמנויותעמית הוראה
03-6409022
ד"ר גל רזפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירקולנוע וטלויזיה
פרופ' תמר רחום רוטפקולטה לאמנויותבדימוסמוזיקה
03-6408418
03-5407103
פקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמוזיקה
03-6408418
03-5407103
שוש רייזמןפקולטה לאמנויותמורה מן החוץ
03-6408612
ד"ר חליל רינאויפקולטה לאמנויותעמית הוראה
03-6408403

עמודים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive