סגל אקדמי בכיר - תולדות האמנות

שםתפקידמקצועטלפוןפקסדוא"ל
ד"ר רננה ברטל כהןסגל אקדמי בכירתולדות האמנות
ד"ר יוסף הנדלרסגל אקדמי בכירתולדות האמנות
ראש חוגתולדות האמנות
ד"ר אילת זהרסגל אקדמי בכירתולדות האמנות
פרופ' חנה טרגןבדימוסתולדות האמנות
03-6409481
03-6409482
פרופ' סימונה כהןבדימוסתולדות האמנות
03-6408482
09-7421454
ד"ר עדי מיכל לוריא חיוןסגל אקדמי בכירתולדות האמנות
ד"ר תמר מאירסגל אקדמי בכירלימודי אוצרות
ד"ר עדינה מאיר מרילבדימוסתולדות האמנות
03-6408482
03-6407781
ד"ר ורד מימוןסגל אקדמי בכירתולדות האמנות
03-6408482
ד"ר רות מרקוסבדימוסתולדות האמנות
03-6408482
פרופ' אשר עובדיהאמריטוס
03-6409779
02-5355867
פרופ' יונה פינסוןבדימוסתולדות האמנות
02-5637049
03-6408482
03-6407781
פרופ' אסף פינקוססגל אקדמי בכירתולדות האמנות
03-6408532
ד"ר תמר צולקמןסגל אקדמי בכירתולדות האמנות
03-6407781
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive