סגל אקדמי בכיר - תולדות האמנות

שםתפקידמקצועטלפוןפקסדוא"ל
ד"ר רננה ברטל כהןסגל אקדמי בכירתולדות האמנות
ד"ר יוסף הנדלרסגל אקדמי בכירתולדות האמנות
ראש חוגתולדות האמנות
ד"ר אילת זהרסגל אקדמי בכירתולדות האמנות
עמית הוראהתולדות האמנות
פרופ' חנה טרגןבדימוסתולדות האמנות
03-6409481
03-6409482
פרופ' סימונה כהןבדימוסתולדות האמנות
03-6408482
09-7421454
ד"ר עדי מיכל לוריא חיוןסגל אקדמי בכירתולדות האמנות
ד"ר עדינה מאיר מרילבדימוסתולדות האמנות
03-6408482
03-6407781
ד"ר טלילה מיכאליסגל אקדמי בכירתולדות האמנות
03-6408482
ד"ר ורד מימוןסגל אקדמי בכירתולדות האמנות
03-6408482
ד"ר רות מרקוסבדימוסתולדות האמנות
03-6408482
פרופ' אשר עובדיהאמריטוס
03-6409779
02-5355867
פרופ' יונה פינסוןבדימוסתולדות האמנות
02-5637049
03-6408482
03-6407781
פרופ' אסף פינקוססגל אקדמי בכירתולדות האמנות
03-6408482
ד"ר תמר צולקמןסגל אקדמי בכירתולדות האמנות
03-6408532
03-6407781
ד"ר לב אריה קפיטיקיןסגל אקדמי בכירתולדות האמנות
03-6408482
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive