סגל אקדמי בכיר - כללי

תוצאות חיפוש עבור האות ש

שםיחידהתפקידמקצועטלפוןפקסדוא"ל
אי אן שופקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמוזיקה
פקולטה לאמנויותעמית הוראהמוזיקה
פרופ' שלמה שוהםפקולטה לאמנויותאמריטוס
03-6408365
ד"ר נועם שוקדפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיראדריכלות
פרופ' הלל שוקןפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיראדריכלות
03-6405556
03-7447955
פרופ' חגי שחםפקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכירמוזיקה
פרופ' ליאון שידלובסקיפקולטה לאמנויותאמריטוס
ד"ר מדלין שכטרפקולטה לאמנויותבדימוסאמנות התאטרון
03-6408612
פקולטה לאמנויותסגל אקדמי בכיראמנות התאטרון
03-6408612
פרופ' חנה שקולניקובפקולטה לאמנויותאמריטוסאמנות התאטרון
03-6409380
פקולטה לאמנויותועדת מינויים יחידתיתאמנות התאטרון
03-6409380
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive