משרות אקדמיות פנויות

משרות אקדמיות פנויות
משרות אקדמיות פנויות
  • החוג לתולדות האמנות
  • אוצרות
  • החוג לאמנות התאטרון
החוג לתולדות האמנות

 

משרת סגל אקדמי בכיר

בחוג לתולדות האמנות בתחום האמנות הקלאסית עם זיקה לתחום הארכיאולוגיה 

 

החל מאוקטובר 2018 – שנת הלימודים תשע"ט

 

החוג לתולדות האמנות פונה למועמדים/ות למשרה בתחום האמנות הקלאסית של עולם ההלניסטי והרומי. התמחות בביטויי התרבות החזותית ההלניסטית-רומית במרחב ארץ ישראל עשויה להוות יתרון.

מן המועמד/ת מצופה זיקה למחקר בתחום הארכיאולוגיה והתרבות החומרית בעולם העתיק.

 

המשרה מחייבת הוראת קורסים לתואר הראשון והשני בתחומים של האמנות הקלאסית.

 

המשרה מחייבת גם הנחיה של תלמידים לתארים מתקדמים, כישורי ניהול והתמסרות למשימות החוג ויכולת הוראה בעברית ובאנגלית.

 

המשרה פתוחה למועמדים/ות בכל הדרגות האקדמיות, שהם/ן בעלי/ות תואר "דוקטור לפילוסופיה" (PhD), בעלי/ות יכולת מחקרית מוכחת וניסיון בהוראה במוסד אוניברסיטאי.

 

המשרה היא תקנית ועשויה להוביל למעמד של קביעות בתום תקופת הניסיון. המועמד/ת עשויים במקביל להפוך לחבר/ה במכון לארכיאולוגיה של אוניברסיטת תל אביב בהתאם לכישוריהם/ן ובכפוף לאישור הנהלת המכון.

 

הדרגה האקדמית ומסלול ההעסקה ייקבעו על פי הכישורים והניסיון של המועמד/ת.

 

הליכי המינוי של המועמד/ת ייעשו בהתאם לתקנוני המינויים של האוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים.

 

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות שלא למנות אף אחד מן המועמדים/ות.

 

יש לשלוח מכתב פנייה, קורות חיים ורשימת פרסומים לכתובת הר"מ.

כמו כן נדרשות שלוש המלצות מחוקרים/ות בעלי/ות מעמד בכיר במוסד להשכלה גבוהה.

ההמלצות יישלחו ישירות על ידי הממליצים לכתובת הר"מ.

 

המועד האחרון להגשת המועמדות:  28 בפברואר 2018

 

יש לשלוח את המסמכים הנדרשים אל:

ד"ר ספי הנדלר, ראש החוג לתולדות האמנות, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב 6997801

ובנוסף בדואר אלקטרוני לכתובת:

sefy@post.tau.ac.il

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive