סגל מנהלי התכנית הרב-תחומית

מבנה וממלאי תפקידים

שםיחידהיחידת משנהתפקידטלפוןפקסדוא"ל
פרופ' אסתר דורית טנאיפקולטה לאמנויותביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטהבדימוס
03-6408415
03-6407358
מיכל גילרוןפקולטה לאמנויותמנהלת ודיקנאט אמנויותמזכירת התכנית הרב תחומית
03-6409004
03-6408349
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive