משרות אקדמיות פנויות

משרות אקדמיות פנויות
משרות אקדמיות פנויות
  • אדריכלות
  • החוג לתולדות האמנות
  • אוצרות
  • החוג לאמנות התאטרון

אוניברסיטת תל-אביב

הפקולטה לאמנויות על-שם יולנדה ודוד כץ

ביה״ס לאדריכלות ע״ש עזריאלי

משרה פנויה

קול קורא להגשת מועמדות למשרה של חבר/ת סגל אקדמי

בבית הספר לאדריכלות ע״ש עזריאלי

במסלול המחקרי בתחומים:

 

 ההיסטוריה, תיאוריה והביקורת של האדריכלות

או

בתחומי טכנולוגיה והנדסה אדריכלית

 

     המשרה מחייבת:

  • ידע אקדמי בהיסטוריה של אדריכלות ישראלית ו/או עולמית; ידע בתיאוריה ביקורתית באדריכלות

                                                         או

-   ידע בטכנולוגיות בנייה, קונסטרוקציות, הנדסת בניין ופרטי בניין

 

                                            כמו כן המשרה מחייבת:

  • יכולת וניסיון הוראה לתואר הראשון והשני בעברית ובאנגלית
  • יכולת הנחיית תלמידים לתארים מתקדמים בתחומי המשרה
  • יכולת מחקרית מוכחת ברמה בין לאומית גבוהה
  • יכולת ניהול וביצוע של משימות בית הספר

 

איוש המשרה יחל באוקטובר 2018 – שנת הלימודים תשע"ט

המשרה פתוחה למועמדים/ות בכל הדרגות האקדמיות, שהם/ן בעלי/ות תואר "דוקטור לפילוסופיה" בתחומי האדריכלות ומחקרם נעשה בתחומים הנ"ל.

המשרה תקנית ועשויה להוביל לקביעות בתום תקופת הניסיון.

הדרגה האקדמית ומסלול ההעסקה ייקבעו על פי הכישורים והניסיון של המועמד/ת.

 

הליכי המינוי של המועמד/ת ייעשו בהתאם לתקנוני המינויים של האוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים.

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות שלא למנות אף אחד מן המועמדים וכן לחלק את המשרה בין שני מועמדים.

 

נא לשלוח קורות חיים ורשימת פרסומים לכתובת הר"מ.

כמו כן, נדרשות שלוש המלצות מחוקרים/ות בעלי/ות מעמד בכיר במוסד אקדמי. ההמלצות יישלחו ישירות על ידי הממליצים לכתובת הר"מ.

 

המועד האחרון להגשת המועמדות:  10 ביוני, 2018          

נא לשלוח את המסמכים הנדרשים אל:

פרופ' אדריכל ערן נוימן, ראש בית הספר לאדריכלות ע״ש עזריאלי למייל chaime@tauex.tau.ac.il

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive