תכניות לימוד חדשות בחוג לתולדות האמנות

חדש מסלול חד-חוגי בתולדות האמנות ומסלול חד-חוגי למצטיינים בתולדות האמנות

17 מרץ 2014
המסלול החד חוגי הנפתח מחדש בשנת הלימודים תשע"ה מציע תכנית לימודים עשירה ומגוונת ויאפשר לתלמידי התואר הראשון להתמחות במסלול ייחודי בתולדות האמנות כבר בצעדיהם הראשונים באוניברסיטה.
הלימודים מציעים מבט רחב יריעה, עדכני ורב-קולי על התחום, הן בהקניית בסיס ידע רחב היקף, והן מבחינה תאורטית ומתודולוגית. מטרת התכנית לאתר ולהכשיר סטודנטים לקראת קריירה במקצועות האמנות, כמו מחקר, אוצרות, ביקורת וכו'.
מסלול המצטיינים החד חוגי מיועד לקבוצה מובחרת של מובילים פוטנציאלים בתחום שיוכלו למלא תפקיד משמעותי הן בחיי המחקר והן בעולם האמנות והתרבות החזותית החוץ אוניברסיטאיים בעשורים הקרובים.
 
קבוצה נבחרת זו תהנה מקוריקולום מגוון שיכלול סמינריונים יישומיים במוזיאונים וגלריות בארץ או בחו"ל, קורסים באוצרות ומוזיאולוגיה, מבחר של כיתות אמן, ועוד. כל זאת במטרה לחשוף את התלמידים גם לזירה האמנותית וההגותית,  תוך כדי אינטראקציה עם אמנים,

גלריות ומוזיאונים.
 

למתקבלים למסלול המצטיינים יישמרו מקומות ייעודיים בקורסים נבחרים.
 
המעבר למסלול החד-חוגי למצטיינים יעשה בתום שנת הלימודים הראשונה והוא מותנה בממוצע של 85 לפחות  בקורסי שנה א' בתולדות האמנות.
 
הקורסים הייחודיים למסלול המצטיינים יכללו:

 

1. סמינר יישומי: סמינר בו התלמידים יתנסו בעבודת מחקר מול יצירות האמנות עצמן. כשליש עד מחצית המפגשים ינוהלו כסמינר רגיל בכיתת הלימודים ואילו שאר המפגשים יתקיימו באופן יישומי מול יצירות אמנות מקוריות: בגלריה האוניברסיטאית, בגלריות ברחבי תל-אביב, או במוזיאונים. במידת האפשר ייערך הסמינר בחו"ל.
 
2. אוצרות ומוזיאולוגיה: שני קורסים יעודיים לתכנית המצטיינים שיונחו על-ידי מורה מוביל ובמסגרתם ייערכו מפגשים עם אנשי מקצוע בתחום האוצרות והביקורת.
 
3.כיתות אמן: שיעורים אלו יפגישו את הסטודנטים עם אמנים ישראליים מובילים ובהם ייחשף הסטודנט לתהליך היצירה והחשיבה המובילה אליה. במסלול החד-חוגי יתאפשר להשתתף בשתי כיתות אמן, וזאת על-מנת לחבר בין התיאוריה והפרקטיקה, הן מהבחינה האמנותית והן מבחינת מקצועות האמנות היישומיים, כמו אוצרות. בהרשמה לכיתות האמן תינתן עדיפות לתלמידי המסלול החד-חוגי.
 
 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive