החוג לאמנות התיאטרון - תש"ף המסלול היישומי MFA עם פרוייקט גמר - בימוי

תש"ף

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive