פניות תלמידים - בקשות מיוחדות

 

בקשות מיוחדות שלא באו על פתרונן במסגרת יחידות הלימוד ניתן להפנות לוועדת ההוראה והקבלה של הפקולטה. 

את הבקשות יש להעביר בכתב  ב"טופס פנייה לוועדת הוראה" באמצעות ועדת ההוראה של יחידת הלימוד.

בקשות למועד נוסף יוגשו באמצעות "המידע האישי".

בקשות שהוגשו בדיעבד לא יאושרו ע"י ועדת ההוראה של הפקולטה.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive