ציונים

התלמיד חייב לעמוד בכל חובות הקורס בהתאם ללוח הזמנים שקבע המורה, וזאת על פי המפורט בסילבוס הקורס.

 

פרסום ציונים

הציונים יפורסמו לא יאוחר משבועיים מיום הבחינה. בקורסים מרובי משתתפים יפורסמו הציונים לא יאוחר משלושה שבועות ממועד הבחינה.
ציוני בחינות רב-ברירה יפורסמו לאחר שבוע.

הציונים מתפרסמים באינטרנט ב"מידע אישי לתלמיד " : http:/www.ims.tau.ac.il/tal

 

תלמיד שלא הסדיר שכ"ל לא יוכל לראות את ציוניו. חובת התלמיד לבדוק את ציוניו סמוך למועד פרסומם.

מחברות בחינה נשמרות במזכירות בחינות למשך סמסטר אחד בלבד.

 

ציון המורכב מכמה גורמים

 

כאשר הציון הסופי בקורס מורכב ממטלות אמצע סמסטר ובחינת סיום  על התלמיד לקבל ציון "עובר"  (60 לפחות) בבחינה הסופית. אם נכשל בבחינה, עליו להיבחן שוב במועד ב'.

במקרה שמטלת הסיום היא עבודה והתלמיד נכשל בה, יהיה עליו להירשם וללמוד שוב את הקורס.

בכל מקרה, ציוני מטלות אמצע סמסטר אינם מהווים תנאי מספק לסיום הקורס במידה שהתלמיד נכשל במטלת הסיום.

 

ערעור על ציונים

תלמיד רשאי לערער על ציון שניתן לו בבחינה או בעבודה. יש להגיש את הערעור עד חמישה ימים מיום פרסום הציונים.

  1. מבחנים רבי מלל הנסרקים למידע האישי– ערעור מנומק על הציון ייעשה באמצעות המידע האישי. על התלמיד להיעזר בסריקת הבחינה לביסוס הערעור.
  2. עבודות – הערעור ייעשה בטופס הערעור למזכירות התלמידים בו נלמד הקורס. 
  3. בחינות רב ברירה (אמריקאיות) – ראו סעיף "סריקת מחברות בחינה".

תשובה לערעור תינתן עד חמישה ימים מיום הגשתו. הציון שייקבע לאחר הערעור יהיה הציון הסופי בקורס.

 

רשאים להיבחן במועדי ב' ללא הרשמה מוקדמת:

1. סטודנטים שקיבלו ציון נכשל 

2. סטודנטים שלא ניגשו למועד א'

 

שיפור ציון חיובי

סטודנטים המעוניינים לשפר ציון חיובי ירשמו למועד ב' עד שבוע לפני הבחינה ב "מידע אישי לתלמיד".

הציון האחרון יהיה הציון הקובע.

 

אין להירשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד אלא אם כן מדובר בשיפור ציון.

​הציון האחרון בקורס הוא הציון הקובע.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>