תקנון הפקולטה

פרק זה כולל את תקנון הפקולטה לאמנויות ואת ההנחיות לתלמיד. התקנון נקבע ע"י ועדת ההוראה והקבלה של הפקולטה.
 
 • תשע"ז
 • תשע"ו
 • תשע"ה
 • תשע"ד
 • תשע"ג

תחולת התקנון

 

 1. התקנון החל על התלמיד הוא התקנון המתפרסם בידיעון השנה בה התחיל את לימודיו ביחידה האקדמית בפקולטה או בשנה בה חידש את לימודיו לאחר הפסקת לימודים.
   
 2. בנוסף על תקנון הפקולטה חלים על התלמיד הנחיות היחידה בה הוא לומד. 
   
 3. התקנון חל על כל תלמידי הפקולטה, כולל תלמידי פקולטות אחרות הלומדים בה.
   

 

 

תחולת תכניות לימודים

 

 1. תכנית הלימודים המחייבת את התלמיד היא התכנית הנוהגת בידיעון בשנה בה החל התלמיד ללמוד בחוג, במסלול הלימודים בו בחר או בשנה שחידש לימודיו.
   
 2. תלמיד המחליף חוג לימוד, חלה עליו חובת תכנית הלימודים של השנה בה החל ללמוד בחוג הלימודים החדש (ולא של השנה בה החל ללמוד בפקולטה או באוניברסיטה).

 

תכנית הלימודים של כל תלמיד מוגדרת באמצעות המושגים הבאים:

מסלול -  כלל הדרישות הלימודיות של החוג לצורך קבלת תואר.

מסגרת - כל מסלול יכיל מסגרת או מסגרות אחדות. המסגרת היא קבוצת קורסים בעלי מכנה משותף (לדוגמה: קורסי שנה א' המהווים תנאי מעבר לשנה ב', קורסי חובה שנה ב', קורסי בחירה, קורסים מתקדמים וכו').

כל מסגרת מזוהה ע"י קוד מספרי בעל שלוש ספרות. כל קורס אליו נרשם התלמיד חייב להשתבץ באחת המסגרות. 

תלמיד הנרשם לקורס מחוץ לחוג האם שלו, חייב לציין בטופס הרישום את סימול המסגרת אליה הוא מעוניין לשייך את הקורס.

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive