חובת קורס "משלב עשייה חברתית"

 
 

תלמידי התואר הראשון המתחילים ללמוד בשנה"ל תשע"ט בפקולטה לאמנויות נדרשים ללמוד קורס אקדמי "משלב עשייה חברתית" במסגרת "מתחברים פלוס".

קורס אקדמי "משלב עשייה חברתית" הינו קורס אקדמי המקדם מטרות חברתיות. הקורס מורכב ממרכיב עיוני, מרכיב מעשי, ומדיונים בכיתה היוצרים חיבור בין שני המרכיבים. הקורסים עוסקים באתגרים חברתיים אקטואליים מתוך פרספקטיבה אקדמית ומשלבים חשיפה לפעילות בתחום הדעת של הקורס.

 

חובה זו חלה על כל המסלולים הנלמדים בפקולטה. תלמידים לא יוכלו לסיים את לימודיהם ללא סיום קורס זה בהצלחה. 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive