• ראשי
 • המגמות המעשיות

   לימודי התואר השני .M.Mus, .M.A

   

  המגמות המעשיות: ביצוע מוזיקלי, קומפוזיציה וניצוח

   

   

  לדרישות המעבר תואר II - ראו למטה ב"מידע נוסף"

   

  המגמות המעשיות

  לימודי התואר השני .M.Mus, .M.A

  המגמות המעשיות: ביצוע מוזיקלי, קומפוזיציה וניצוח

  לרשימת קורסי החובה
  לרשימת קורסי בחירה

  מסלול לימודים לקראת התואר "מוסמך אוניברסיטה במוזיקה" (M.Mus.) עם עבודת גמר*

  משך הלימודים לקראת התואר .M.Mus הוא שנתיים.

  במשך תקופת לימודים זו חובה על התלמיד להשתתף בכל השיעורים, סדנאות וסמינרים, ע"פ תכנית הלימודים וכמו כן להשתתף בפעילויות מוזיקליות הנוגעות לתחום התמחותו.

  תלמידי תואר שני בכלי תזמורת חייבים להשתתף בכל הפעילויות והקונצרטים של התזמורת הסימפונית של ביה"ס ובהרכבים הקאמריים.

  * על כל תלמיד להגיש במהלך לימודיו שתי עבודות סמינריוניות.

   

  * הקבלה למסלול עם עבודת גמר מותנית:

  א.   בעבודה סמינריונית בציון 90 ומעלה בשנה הראשונה ללימודים

  ב.   באישור ועדה יחידתית  ללימודי תואר שני של הצעת המחקר.

   

   

  המגמה לביצוע מוזיקלי

   

  כלי תזמורת

  השתתפות בחזרות סקציה במסגרת "רפרטואר תזמורתי", ככל הנדרש ע"פ תכנית העבודה השנתית של התזמורת.

  בתום השנה השנייה חייב הסטודנט לבצע רסיטל פומבי באורך מלא. התכנית תאושר ע"י ראש המחלקה והמורה האישי.

  כמו כן חייב הסטודנט בהגשת עבודת גמר לתואר שני שתעשה בהדרכת מרצה בכיר ומעלה מסגל ביה"ס. הנושא והמנחה טעונים ועדה יחידתית ללימודי תואר שני.

   

  שם הקורס

  מסגרת

  אופן ההוראה

  מס' שעות

  שיעור אישי (שעה שבועית אחת מדי שנה)

  061

  שיעור אישי

  4  ש"ס

  תזמורת סימפונית

  033

  סדנה

  24  ש"ס

  שיעורי בחירה עיוניים בביה"ס*

  033

  שיעור

  14  ש"ס

  שיעורי בחירה מעשיים בביה"ס

  033

  סדנה/תרגיל

  6  ש"ס

  סמינרים**

  040

  סמינר

  4  ש"ס

  סה"כ

   

   

  52  ש"ס

   

  *  ניתן ללמוד קורסי בחירה עיוניים מעבר להיקף הנקוב לעיל.

  **  יש להגיש עבודה סמינריונית אחת בסוף השנה הראשונה. 

   

  פסנתר, עוגב

   

  שם הקורס

  מסגרת

  אופן ההוראה

  מס' שעות

  שיעור אישי (שעה שבועית אחת מדי שנה)

  061

  שיעור אישי

  4  ש"ס

  שיעורי בחירה עיוניים בביה"ס*

  033

  שיעור

   14 ש"ס

  שיעורי בחירה מעשיים בביה"ס

  033

  סדנה/תרגיל

  6  ש"ס

  סמינרים**

  040

  oמינר

  4  ש"ס

  סה"כ

   

   

  28  ש"ס

   

  *  ניתן ללמוד קורסי בחירה עיוניים מעבר להיקף הנקוב לעיל.
  **  יש להגיש עבודה סמינריונית אחת בסוף השנה הראשונה. 

   

  מוזיקה קאמרית (רק לתלמידים במסלול לפסנתר)

  קבלה למסלול מותנית בבחינת כניסה במוזיקה קאמרית הכוללת שתי יצירות מרכזיות מסגנונות שונים. תכנית הבחינה בכפוף לאישור ראש המסלול.

  תלמיד המתמחה במוזיקה קאמרית או בליווי, חייב לבצע פרקטיקום מונחה כמלווה (במחלקות ניצוח, זמרה, כלי קשת או כלי נשיפה) בהיקף של עד  16 ש"ס בהתאם לצורכי ביה"ס. שעות אלו אינן נכללות במניין שעות הקורסים לתואר.

  בתום שנת הלימודים השנייה נדרשים הסטודנטים להופיע בשני רסיטלים, או בשני קונצרטים קאמריים להרכבים שונים. את התכנית יקבע ראש המחלקה באישור ועדת ההוראה הבית ספרית.

  כמו כן חייב הסטודנט בהגשת עבודת גמר לתואר שני שתעשה בהדרכת מרצה בכיר ומעלה מסגל ביה"ס. הנושא והמנחה טעונים אישור ועדה יחידתית ללימודי תואר שני.

   

  שם הקורס

  מסגרת

  אופן ההוראה

  מס' שעות

  שיעור אישי (שעה שבועית אחת מדי שנה)

  061

  שיעור אישי

  4  ש"ס

  שיעורי בחירה עיוניים בביה"ס*

  033

  שיעור

   14 ש"ס

  שיעורי בחירה מעשיים בביה"ס

  033

  סדנה/תרגיל

   6 ש"ס

  סמינרים**

  040

  oמינר

  4  ש"ס

  פרקטיקום מונחה בליווי (לא נכלל במניין הנקודות לתואר)

   

   

  16) ש"ס)

  סה"כ

   

   

  28  ש"ס

   

  *  ניתן ללמוד קורסי בחירה עיוניים מעבר להיקף הנקוב לעיל.

  **  יש להגיש עבודה סמינריונית אחת בסוף השנה הראשונה. 

   

  זמרה 

  בתום השנה השנייה חייב הסטודנט בביצוע רסיטל פומבי באורך מלא הכולל חמש תקופות של יצירות מוזיקליות בהתאם לדרישות הרסיטל המופיעות בתחתית הדף.

  כמו כן חייב הסטודנט בהגשת עבודת גמר לתואר שני שתעשה בהדרכת מרצה בכיר ומעלה מסגל ביה"ס. הנושא והמנחה טעונים אישור ועדת היגוי ללימודי תואר שני.

   

  שם הקורס

  מסגרת

  אופן ההוראה

  מס' שעות

  שיעור אישי (שעה שבועית אחת מדי שנה)

  061

  שיעור אישי

  4  ש"ס

  הדרכה ברפרטואר ווקאלי

  033

  הדרכה

  4  ש"ס

  כיתת האופרה

  033

  שו"ת

  8  ש"ס

  שיעורי בחירה עיוניים בביה"ס*

  033

  שיעור

  12  ש"ס

  שיעורי בחירה מעשיים בביה"ס

  033

  סדנה/תרגיל

  4  ש"ס

  סמינרים**

  040

  oמינר

  4  ש"ס

  סה"כ

   

   

  36  ש"ס

   

  *  ניתן ללמוד קורסי בחירה עיוניים מעבר להיקף הנקוב לעיל.

  **  יש להגיש עבודה סמינריונית אחת בסוף השנה הראשונה. 

   

  המגמה לקומפוזיציה ולניצוח

   המסלול קומפוזיציה

   

  תלמידי המסלול חייבים להשתתף בסמינר המחלקתי בקומפוזיציה במשך שנתיים (לא נכלל במניין השעות לתואר).

  עם סיום תקופת הלימודים על התלמיד במסלול לקומפוזיציה להגיש עבודת גמר בכתב (בנושא תיאורטי-אנליטי) וארבע יצירות מוזיקליות:

  א.   יצירה לכלי סולו, או לכל כלי בליווי פסנתר

  ב.   יצירה למקהלה: א-קאפלה/בליווי אנסמבל כלי (אפשרי שימוש באמצעים אלקטרוניים)

  ג.    יצירה לאנסמבל (לפחות 12 כלים) עם או בלי סולו כלי או קולי

  ד.    יצירה תזמורתית

  כמו כן חייב הסטודנט בהגשת עבודת גמר לתואר שני שתעשה בהדרכת מרצה בכיר ומעלה מסגל ביה"ס. הנושא והמנחה טעונים אישור ועדה יחידתית ללימודי תואר שני.

   

  שם הקורס

  מסגרת

  אופן ההוראה

  מס' שעות

  שיעור אישי (שעה שבועית אחת מדי שנה)

  061

  שיעור אישי

  4  ש"ס

  סדנה למוזיקה בת-זמננו וביצוע יצירות תלמידים

  033

  סדנה

  4  ש"ס

  שיעורי בחירה עיוניים בביה"ס*

  033

  שיעור

  14  ש"ס

  שיעורי בחירה מעשיים בביה"ס

  033

  סדנה/תרגיל

  6  ש"ס

  סמינרים**

  040

  oמינר

  4  ש"ס

  סמינר מחלקתי בקומפוזיציה (לא נכלל במניין השעות לתואר)

   

   

   

  סה"כ

   

   

  32  ש"ס

   

  *  ניתן לקחת קורסי בחירה עיוניים מעבר להיקף הנקוב לעיל.

  **  יש להגיש עבודה סמינריונית אחת בסוף השנה הראשונה. 

   

  המסלול לניצוח תזמורת וניצוח מקהלה

  תלמידים במסלול ניצוח תזמורת חייבים להיות נוכחים בחזרות התזמורת  ותלמידים במסלול ניצוח מקהלה חייבים להיות נוכחים בחזרות המקהלה האורטורית והקאמרית.

  עם סיום תקופת הלימודים על תלמידי הניצוח להכין לבחינות הגמר ארבע יצירות מתקופות שונות לביצוע עם תזמורת/מקהלה של ביה"ס, או לחילופין עם שני פסנתרים.

  כמו כן חייב הסטודנט בהגשת עבודת גמר לתואר שני שתעשה בהדרכת מרצה בכיר ומעלה מסגל ביה"ס. הנושא והמנחה טעונים אישור ועדה יחידתית ללימודי תואר שני.

   

  שם הקורס

  מסגרת

  אופן ההוראה

  מס' שעות

  שיעור אישי (שעה שבועית אחת מדי שנה)

  062

  שיעור אישי

  4  ש"ס

  שיעורי בחירה עיוניים בביה"ס*

  033

  שיעור

  16  ש"ס

  שיעורי בחירה מעשיים בביה"ס

  033

  סדנה/תרגיל

  8  ש"ס

  סמינרים**

  040

  oמינר

   4 ש"ס

  סה"כ

   

   

  32  ש"ס

   

  *  ניתן ללמוד קורסי בחירה עיוניים מעבר להיקף הנקוב לעיל.

  **  יש להגיש עבודה סמינריונית אחת בסוף השנה הראשונה. 

   

  מסלול לימודים לקראת התואר "מוסמך אוניברסיטה במוזיקה" (M.Mus.)

   

  ללא עבודת גמר

  המגמה לביצוע מוזיקלי (נגינה, זמרה, מוזיקה קאמרית)

  המגמה לניצוח וקומפוזיציה  

   

  משך הלימודים

  משך הלימודים לקראת התואר M.Mus. ללא עבודת גמר הוא שנתיים.
  במשך תקופת לימודים זו על התלמיד להשתתף בשיעורים, סדנאות וסמינרים עפ"י תכנית הלימודים וכמו כן להשתתף בפעילויות מוזיקליות הנוגעות לתחום התמחותו.

  תלמידי מסלול זה חייבים להשתתף בכל הפעילויות והקונצרטים של התזמורת הסימפונית של ביה"ס.

  תלמיד המבקש ללמוד תואר שני במגמה או בכלי השונה מן המגמה או הכלי שלמד לקראת תואר ראשון יהיה חייב לקבל אישור על כך מוועדת ההוראה של ביה"ס.

   

  * על כל תלמיד להגיש במהלך לימודיו שתי עבודות סמינריוניות.

   

  מעבר בין המסלולים

  בתום השנה הראשונה תלמיד יכול לבקש  מעבר למסלול אחר, בתנאי ששלים את החובות של המסלול אליו הוא עובר. על התלמיד להגיש בקשה למזכירות ביה"ס

   

  דרישות סיום

  1. מבחן מעשי

  במגמה לביצוע (נגינה וזמרה): תלמידים במסלולים אלה יחויבו בשני רסיטלים באורך מלא במקום אחד. בשני הרסיטלים תבוצענה שתי תכניות שונות.

  במסלול למוזיקה קאמרית: תלמידים במסלול זה יחויבו בשלושה רסיטלים.

  במסלול לניצוח: תלמידים במסלול זה יחויבו בהכנת שש יצירות לבחינת הגמר.

  במסלול לקומפוזיציה: תלמידים במסלול זה יחויבו בהגשת חמש יצירות מקוריות לבחינת הגמר.

   

   א. מבחן בע"פ בכל המגמות (למעט המגמה לקומפוזיציה)

  בנוסף יתקיים מבחן בע"פ על היצירות המבוצעות ברסיטלים/בבחינות גמר בכל המגמות, שיוכיח בקיאות בחומר המוזיקלי בהיבטים ההרמוניים, הקונטרפונקטיים ובמבנה הצורני, כולל הרקע הסגנוני וההיסטורי הרלבנטיים ליצירה, ליוצר ולז'אנר האמור.

  או

  ב. עבודה מלווה לרסיטלים – עבודה בעלת אופי הגותי או ניתוח  בהיקף עד שלושים עמודים בהנחיית חבר סגל. כתיבת עבודה מלווה באישור ועדת ההוראה של ביה"ס בלבד.

   

  המגמה לביצוע מוזיקלי

   

  כלי תזמורת:

   

  שם הקורס

  מסגרת

  אופן ההוראה

  מס' שעות

  שיעור אישי (שעה שבועית אחת מדי שנה)

  061

  שיעור אישי

  4  ש"ס

  נגינה בתזמורת

  033

  סדנה

  24  ש"ס

  מוזיקה קאמרית

  033

  שיעור

  4  ש"ס

  שיעורי בחירה עיוניים בביה"ס (1)

  033

  שיעור

  6  ש"ס

  שיעורי בחירה מעשיים בביה"ס

  033

  סדנה/תרגיל

   6 ש"ס

  2  סמינרים (אחד בכל שנה(

  040

  oמינר

   8 ש"ס

  שיעורי בחירה מהפקולטה לאמנויות

  034

  שיעור

  4  ש"ס

  סה"כ

   

   

  56  ש"ס

   

  (1)  חובה  ללמוד קורס "אנליזה המבוססת על רפרטואר שינוגן ברסיטלי סיום"

         ניתן ללמוד קורסי בחירה עיוניים מעבר להיקף הנקוב לעיל.

   

  פסנתר, עוגב:

   

  שם הקורס

  מסגרת

  אופן ההוראה

  מס' שעות

  שיעור אישי (שעה שבועית אחת מדי שנה)

  061

  שיעור אישי

  4  ש"ס

  מוזיקה קאמרית

  033

  שיעור

  4  ש"ס

  שיעורי בחירה עיוניים בביה"ס (1(

  033

  שיעור

  10  ש"ס

  שיעורי בחירה מעשיים בביה"ס

  033

  סדנה/תרגיל

  10  ש"ס

  2  סמינרים (אחד בכל שנה(

  040

  oמינר

  8  ש"ס

  שיעורי בחירה מהפקולטה לאמנויות

  034

  שיעור

  4  ש"ס

  סה"כ

   

   

  40  ש"ס

   

   

  (1) חובה ללמוד קורס "אנליזה המבוססת על רפרטואר"  שינוגן בריסיטלי סיום.

   ניתן ללמוד קורסי בחירה עיוניים מעבר להיקף הנקוב לעיל.

   

  מוזיקה קאמרית (רק לתלמידים במסלול פסנתר):

  קבלה למסלול מותנית בבחינת כניסה במוזיקה קאמרית הכוללת שתי יצירות עם כלים שונים. תכנית הבחינה בכפוף לאישור ראש המסלול.
  תלמיד המתמחה במוזיקה קאמרית או בליווי, חייב לבצע פרקטיקום מונחה כמלווה (בניצוח, זמרה, כלי קשת או כלי נשיפה) בהיקף של עד 16 ש"ס בהתאם לצורכי בית הספר. שעות אלו אינן נכללות במניין שעות הקורסים לתואר.
  ​התלמידים במסלול זה מחויבים בנגינת שלושה רסיטלים, כאשר הראשון מביניהם מבוצע בתום השנה הראשונה. שני רסיטלים - אנסמבלים קאמריים.

   

  שם הקורס

  מסגרת

  אופן ההוראה

  מס' שעות

  שיעור אישי (שעה שבועית אחת מדי שנה)

  061

  שיעור אישי

   4 ש"ס

  מוזיקה קאמרית

  033

  סדנה

  8  ש"ס

  שיעורי בחירה עיוניים בביה"ס (1(

  033

  שיעור

  10 ש"ס

  שיעורי בחירה מעשיים בביה"ס

  033

  סדנה/תרגיל

  6  ש"ס

  2  סמינרים (אחד בכל שנה(

  040

  oמינר

  8  ש"ס

  שיעורי בחירה מהפקולטה לאמנויות

  034

  שיעור

  4  ש"ס

  פרקטיקום מונחה בליווי (לא נכלל במניין הנקודות לתואר(

   

   

  (16 ש"ס(

  סה"כ

   

   

  40  ש"ס

   

   

  (1) חובה ללמוד קורס "אנליזה המבוססת על רפרטואר"  שינוגן ברסיטלי סיום.

   ניתן ללמוד קורסי בחירה עיוניים מעבר להיקף הנקוב לעיל.

   

  זמרה 

   

  שם הקורס

  מסגרת

  אופן ההוראה

  מס' שעות

  שיעור אישי (שעה שבועית אחת מדי שנה)

  061

  שיעור אישי

  4  ש"ס

  הדרכה ברפרטואר ווקאלי

  033

  הדרכה

  4  ש"ס

  כיתת האופרה

  033

  שו"ת

   8 ש"ס

  שיעורי בחירה עיוניים בביה"ס (1(

  033

  שיעור

  6  ש"ס

  שיעורי בחירה מעשיים בביה"ס

  033

  סדנה/תרגיל

  6  ש"ס

  2 סמינרים (אחד בכל שנה(

  040

  oמינר

  8  ש"ס

  שיעורי בחירה מהפקולטה לאמנויות

  034

  שיעור

  4  ש"ס

  סה"כ

   

   

  40  ש"ס

    

  (1) חובה ללמוד קורס "אנליזה המבוססת על רפרטואר" שינוגן ברסיטלי סיום.

   ניתן ללמוד קורסי בחירה עיוניים מעבר להיקף הנקוב לעיל.

   

  המגמה לקומפוזיציה ולניצוח

   

  קומפוזיציה

  תלמידי המסלול חייבים להשתתף בסמינר המחלקתי בקומפוזיציה במשך שנתיים (לא נכלל במניין השעות לתואר).

  הגשת חמש יצירות מקוריות לבחינת גמר:

  א.       יצירה לכלי סולו, או לכל כלי בליווי פסנתר

  ב.       יצירה למקהלה: א-קפלה/בליווי אנסמבל כלי (אפשרי שימוש באמצעים אלקטרוניים)

  ג.        יצירה לאנסמבל (לפחות 12 כלים) עם או בלי סולו כלי או קולי

  ד.       יצירה תזמורתית

  ה.       יצירה קאמרית משלושה עד שישה כלים

   


   

  שם הקורס

  מסגרת

  אופן ההוראה

  מס' שעות

  שיעור אישי (שעה שבועית אחת מדי שנה)

  061

  שיעור אישי

  4  ש"ס

  סדנה למוזיקה בת זמננו

  033

  סדנה

  4  ש"ס

  שיעורי בחירה עיוניים בביה"ס (1(

  033

  שיעור

  10 ש"ס

  שיעורי בחירה מעשיים בביה"ס

  033

  סדנה/תרגיל

  6  ש"ס

  2  סמינרים (אחד בכל שנה(

  040

  oמינר

  8  ש"ס

  שיעורי בחירה מהפקולטה לאמנויות

  034

  שיעור

   8 ש"ס

  סה"כ

   

   

  40  ש"ס

   

   

  1. ניתן ללמוד קורסי בחירה עיוניים מעבר להיקף הנקוב לעיל.

   

  ניצוח תזמורת וניצוח מקהלה

  תלמידים במסלול ניצוח תזמורת חייבים להיות נוכחים בחזרות התזמורת, ותלמידי ניצוח מקהלה חייבים להיות נוכחים בחזרות המקהלה האורטורית והקאמרית.

  עם סיום תקופת הלימודים על תלמידי הניצוח להכין לבחינות הגמר שש יצירות מתקופות שונות לביצוע עם התזמורת/מקהלה של ביה"ס, או לחילופין עם שני פסנתרים.

   

   

  שם הקורס

  מסגרת

  אופן ההוראה

  מס' שעות

  שיעור אישי (שעה שבועית אחת מדי שנה(

  061

  שיעור אישי

  4  ש"ס

  שיעורי בחירה עיוניים בביה"ס(1(

  033

  שיעור

  10 ש"ס

  שיעורי בחירה מעשיים בביה"ס

  033

  סדנה/תרגיל

  10 ש"ס

  2  סמינרים (אחד בכל שנה(

  040

  oמינר

  8  ש"ס

  שיעורי בחירה מהפקולטה לאמנויות

  034

  שיעור

  8  ש"ס

  סה"כ

   

   

  40  ש"ס

   

   

  (1) חובה ללמוד קורס "אנליזה המבוססת על רפרטואר" שינוגן ברסיטלי סיום.

   ניתן לקחת קורסי בחירה עיוניים מעבר להיקף הנקוב לעיל.

   

  שקלול ציוני גמר – עם עבודת גמר

   

  M.Mus. – מגמת ביצוע מוזיקלי:

  הציון ברסיטלים - 50%

  ציוני קורסים עיוניים ומעשיים  - 15%

  עבודת גמר ועבודה סמינריונית - 35%

   

  M.Mus. – מגמות קומפוזיציה וניצוח:

  לימודי קומפוזיציה וניצוח- 60%

  ציוני קורסים עיוניים ומעשיים- 15%

  עבודת גמר ועבודה סמינריונית - 25% 

   

  שקלול ציוני גמר – ללא עבודת גמר

   

  M.Mus. – במגמות ביצוע מוזיקלי וניצוח:

  הציון ברסיטלים/בחינת גמר- 65%

  ציוני קורסים עיוניים ומעשיים - 15%

  עבודות סמינריוניות- 10%

  בחינת סיום בע"פ - 10%

   

  M.Mus. – במגמת קומפוזיציה:

  הציון במקצוע הראשי - 65%

  ציוני קורסים עיוניים ומעשיים - 20%

  עבודות סמינריוניות - 15%

   

  סיום לימודים

  תלמידים שסיימו את כל חובותיהם לתואר והשיגו את כל הציונים מתבקשים לפנות בבקשה לסיכום לימודים באמצעות המידע האישי "טופס טיולים למסיימי לימודים".

  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive