לוח בחינות של ביה"ס למוזיקה תשע"ט

סמסטר   מספר   שם קורס   מרצים   הערה   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   08425433   עיונים בפסנתר המושווה של י.ס. באך, ספר ראשון   פרופ' גורין אלכסנדר     17/01/2019  10:00  14/02/2019  10:00 
א'   08451001   תולדות המוזיקה ימה"ב והרנסאנס   פרופ' טנאי דורית     21/01/2019  10:00  18/02/2019  10:00 
א'   08421826   תולדות המוזיקה I   ד"ר קליינר בוריס     27/01/2019  15:00  18/02/2019  15:00 
א'   08424232   סיגנון מוסיקלי מהו? -פרספקטיבות על ניתוח סיגנוני   פרופ' סדאי יצחק     28/01/2019  10:00  10/02/2019  10:00 
א'   08424511   The symphonic option - the symphonies of Joseph Haydn   מר שרון ישראל     29/01/2019  10:00  24/02/2019  15:00 
א'   08452001   תולדות המוזיקה-קלסיקה רומנטיקה   פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל     31/01/2019  10:00  19/02/2019  10:00 
א'   08454133   משמעויות מוזיקליות: מחקרים אמפיריים א'   פרופ' איתן זהר     04/02/2019  10:00  08/03/2019  10:00 
אב   08422015   האזנה ב'   מר רוזנקרנץ עדי     12/04/2019  09:00  01/11/2019  09:00 
אב   08424015   האזנה ד'   מר רוזנקרנץ עדי     12/04/2019  11:00  01/11/2019  11:00 
אב   08421015   האזנה א'   מר רוזנקרנץ עדי     03/05/2019  09:00  25/10/2019  09:00 
אב   08423015   האזנה ג'   מר רוזנקרנץ עדי     03/05/2019  11:00  25/10/2019  11:00 
אב   08421412   מבוא ליסודות המוזיקה   מר רוזנקרנץ עדי     03/06/2019  10:00  24/07/2019  10:00 
אב   08423454   יסודות ניצוח תזמורת למבצעים   ד"ר רום אורי     17/06/2019  10:30  14/07/2019  10:30 
אב   08432545   קריאת פרטיטורה I   ד"ר גלפרין איגור     19/06/2019  10:00  28/07/2019  10:00 
אב   08433545   קריאת פרטיטורה II   ד"ר גלפרין איגור     19/06/2019  13:00  28/07/2019  13:00 
אב   08451004   קריאת פרטיטורה   מר פלץ אייל     23/06/2019  10:00  21/07/2019  10:00 
אב   08431505   הרמוניה I   מר סרוסי ראובן     30/06/2019  12:00  22/07/2019  12:00 
אב   08424387   היגוי ד'   גב' נזרי סופי     01/07/2019  16:00  23/07/2019  16:00 
אב   08451005   פיתוח שמיעה וסולפג' I   מר רוזנקרנץ עדי     01/07/2019  15:00  28/07/2019  15:00 
אב   0845200501   פיתוח שמיעה וסולפג' II   מר רוזנקרנץ עדי     01/07/2019  11:00  28/07/2019  11:00 
אב   0845200502   פיתוח שמיעה וסולפג' II   מר רוזנקרנץ עדי     01/07/2019  11:00  28/07/2019  11:00 
אב   08433500   פיתוח שמיעה וסולפג' III   ד"ר יצחקי עפרה     02/07/2019  10:00  29/07/2019  10:00 
אב   08422387   היגוי ב'   גב' אפרתי ענת     07/07/2019  10:00  30/07/2019  10:00 
אב   08421387   היגוי א'   גב' גלזר דנה     08/07/2019  10:00  25/07/2019  10:00 
אב   0845210901   המוזיקה במאה ה-20   ד"ר יצחקי עפרה     08/07/2019  15:00  01/08/2019  15:00 
אב   0845210902   Music in the 20th Century   ד"ר יצחקי עפרה     08/07/2019  15:00  01/08/2019  15:00 
אב   08423207   מתודיקה של הוראת הפסנתר   ד"ר טל מיכל     09/07/2019  15:00  31/07/2019  15:00 
אב   0842140402   הרמוניה ליד המקלדת   ד"ר יצחקי עפרה     14/07/2019  10:00  24/09/2019  10:00 
אב   0842140401   הרמוניה ליד המקלדת   ד"ר גוטר ענבל     15/07/2019  10:00  05/08/2019  10:00 
אב   0845310302   Art Music in Israel   ד"ר יצחקי עפרה   בחינת בית- מועד הגשה   24/07/2019  13:00  25/09/2019  13:00 
אב   08421226   מיומנות מקלדת   מר רוזנקרנץ עדי     25/07/2019  12:00  22/10/2019  12:00 
ב'   08451006   מבוא לניתוח מוזיקאלי א'   פרופ' איתן זהר     19/06/2019  10:00  15/07/2019  10:00 
ב'   08424512   Classicism and romanticism in the symphonies of Robert Schum   מר שרון ישראל     05/07/2019  09:30  06/08/2019  10:00 
ב'   08421827   תולדות המוזיקה I   ד"ר קליינר בוריס     21/07/2019  15:00  22/09/2019  15:00 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive