לוח בחינות של ביה"ס למוזיקה תש"ף

סמסטר   מספר   שם קורס   מרצים   הערה   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   08422826   תולדות המוזיקה II   ד"ר קליינר בוריס     30/01/2020  15:00  20/02/2020  15:00 
א'   08422828   The History of Music II   פרופ' קופר קריסטינה     30/01/2020  13:00  05/03/2020  13:00 
א'   08423467   מוזיקה לעוגב במאה ה-20   פרופ' גורין אלכסנדר     04/02/2020  09:00  13/03/2020  09:00 
א'   08451001   תולדות המוזיקה ימה"ב והרנסאנס   ד"ר גזית עופר     09/02/2020  10:00  01/03/2020  10:00 
א'   08452001   תולדות המוזיקה-קלסיקה רומנטיקה   פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל     09/02/2020  10:00  01/03/2020  10:00 
אב   0842140003   Ear training I   גב' בורשטיין דבורה     27/01/2020  09:00  04/03/2020  09:00 
אב   08423435   Popular influence in Classical Music   פרופ' קופר קריסטינה     28/01/2020  10:00  02/03/2020  10:00 
אב   08421333   מוזיקה לכלי מקלדת עד 1750   פרופ' גורין אלכסנדר     29/01/2020  09:00  06/03/2020  09:00 
אב   08432505   הרמוניה II   ד"ר רום אורי     29/01/2020  14:00  05/03/2020  10:00 
אב   08423407   הרמוניה III   ד"ר רום אורי     30/01/2020  14:00  05/03/2020  10:30 
אב   0842220601   יסודות המרקם והצורה II   ד"ר רום אורי     02/02/2020  15:00  05/03/2020  15:00 
אב   0842220602   יסודות המרקם והצורה II   ד"ר רום אורי     02/02/2020  15:00  05/03/2020  15:00 
אב   08431513   אולפן הקלטות - הלכה למעשה   מר אשל רפאל     02/02/2020  10:00  23/02/2020  10:00 
אב   0842120601   יסודות המרקם והצורה I   ד"ר גוטר ענבל     03/02/2020  15:00  03/03/2020  15:00 
אב   0842120602   יסודות המרקם והצורה I   ד"ר גוטר ענבל     03/02/2020  15:00  03/03/2020  15:00 
אב   08423387   היגוי ג'   גב' נזרי סופי     03/02/2020  16:00  24/02/2020  16:00 
אב   0842240001   פיתוח שמיעה וסולפג' II   גב' בורשטיין דבורה     05/02/2020  10:00  26/02/2020  15:00 
אב   0842240002   פיתוח שמיעה וסולפג' II   גב' בורשטיין דבורה     05/02/2020  15:00  26/02/2020  10:00 
אב   08431500   פיתוח שמיעה וסולפג' I   ד"ר רובינשטיין בת-שבע     05/02/2020  11:00  26/02/2020  11:00 
אב   0842140001   פיתוח שמיעה וסולפג' I   גב' בורשטיין דבורה     06/02/2020  10:00  27/02/2020  15:00 
אב   0842140002   פיתוח שמיעה וסולפג' I   גב' בורשטיין דבורה     06/02/2020  15:00  27/02/2020  10:00 
אב   08452117   מבוא לתפיסה וקוגניציה מוזיקאלית   פרופ' איתן זהר     11/02/2020  10:00  20/03/2020  10:00 
אב   08452002   מוזיקה חברה ותרבות אודיטורית   ד"ר גזית עופר   בחינת בית-מועד הגשה   13/02/2020  13:00  11/03/2020  13:00 
אב   08422015   האזנה ב'   מר רוזנקרנץ עדי     01/05/2020  09:00  16/10/2020  09:00 
אב   08424015   האזנה ד'   מר רוזנקרנץ עדי     01/05/2020  11:00  16/10/2020  11:00 
אב   08421015   האזנה א'   מר רוזנקרנץ עדי     22/05/2020  09:00  23/10/2020  09:00 
אב   08423015   האזנה ג'   מר רוזנקרנץ עדי     22/05/2020  11:00  23/10/2020  11:00 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive