לוח בחינות של ביה"ס למוזיקה תשע"ח

סמסטר   מספר   שם קורס   מרצים   הערה   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   08421337   מוזיקת בארוק לעוגב   פרופ' גורין אלכסנדר     26/01/2018  09:00  23/02/2018  09:00 
א'   08422826   תולדות המוזיקה II   ד"ר קליינר בוריס     28/01/2018  15:00  19/02/2018  15:00 
א'   08424540   אוליביה מסייאן, המוזיקה והאדם   פרופ' סדאי יצחק     29/01/2018  10:00  12/02/2018  10:00 
א'   08451001   תולדות המוזיקה ימה"ב והרנסאנס   פרופ' טנאי דורית     29/01/2018  10:00  19/02/2018  10:00 
א'   08422461   המוזיקה לפסנתר של יוהנס ברהמס   פרופ' זוהר אסף     04/02/2018  15:00  09/03/2018  10:00 
א'   08452115   מילה וצליל בליד הרומנטי   פרופ' איתן זהר     05/02/2018  10:00  26/02/2018  10:00 
א'   08452001   תולדות המוזיקה-קלסיקה רומנטיקה   פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל     06/02/2018  10:00  27/02/2018  10:00 
אב   08421333   מוזיקה לכלי מקלדת עד 1750   פרופ' גורין אלכסנדר     22/01/2018  15:00  27/02/2018  15:00 
אב   0842140003   Ear training I   גב' בורשטיין דבורה     23/01/2018  09:00  25/02/2018  09:00 
אב   08423407   הרמוניה III   ד"ר רום אורי     23/01/2018  14:30  25/02/2018  13:00 
אב   08432505   הרמוניה II   ד"ר רום אורי     23/01/2018  10:00  25/02/2018  13:00 
אב   0842220601   יסודות המרקם והצורה II   ד"ר רום אורי     24/01/2018  15:00  25/02/2018  15:00 
אב   0842220602   יסודות המרקם והצורה II   ד"ר רום אורי     24/01/2018  15:00  25/02/2018  15:00 
אב   0842120601   יסודות המרקם והצורה I   ד"ר גוטר ענבל     25/01/2018  15:00  25/02/2018  10:00 
אב   0842120602   יסודות המרקם והצורה I   ד"ר גוטר ענבל     25/01/2018  15:00  25/02/2018  10:00 
אב   08431513   אולפן הקלטות - הלכה למעשה   מר אשל רפאל     25/01/2018  10:00  15/02/2018  10:00 
אב   08423387   היגוי ג'   גב' נזרי סופי     29/01/2018  16:00  12/02/2018  16:00 
אב   08422460   New York: The Music Metropolis   פרופ' קופר קריסטינה     30/01/2018  10:00  20/02/2018  10:00 
אב   0842240001   פיתוח שמיעה וסולפג' II   גב' בורשטיין דבורה     31/01/2018  10:00  21/02/2018  15:00 
אב   0842240002   פיתוח שמיעה וסולפג' II   גב' בורשטיין דבורה     31/01/2018  15:00  21/02/2018  10:00 
אב   08431500   פיתוח שמיעה וסולפג' I   ד"ר רובינשטיין בת-שבע     31/01/2018  11:00  21/02/2018  11:00 
אב   08432500   פיתוח שמיעה וסולפג' II   ד"ר רובינשטיין בת-שבע     31/01/2018  12:00  21/02/2018  12:00 
אב   08433500   פיתוח שמיעה וסולפג' III   ד"ר רובינשטיין בת-שבע     31/01/2018  15:00  21/02/2018  15:00 
אב   0842140001   פיתוח שמיעה וסולפג' I   גב' בורשטיין דבורה     01/02/2018  10:00  22/02/2018  15:00 
אב   0842140002   פיתוח שמיעה וסולפג' I   גב' בורשטיין דבורה     01/02/2018  15:00  22/02/2018  10:00 
אב   08421015   האזנה א'   מר רוזנקרנץ עדי     13/04/2018  09:00  12/10/2018  09:00 
אב   08423015   האזנה ג'   מר רוזנקרנץ עדי     13/04/2018  11:00  12/10/2018  11:00 
אב   08422015   האזנה ב'   מר רוזנקרנץ עדי     04/05/2018  09:00  19/10/2018  09:00 
אב   08424015   האזנה ד'   מר רוזנקרנץ עדי     04/05/2018  11:00  19/10/2018  11:00 
אב   08451004   קריאת פרטיטורה   ד"ר גלפרין איגור     18/06/2018  10:00  17/07/2018  10:00 
אב   08422387   היגוי ב'   גב' אפרתי ענת     24/06/2018  10:00  17/07/2018  10:00 
אב   08424210   ספרות הפסנתר במאה העשרים IV   ד"ר יצחקי עפרה     25/06/2018  15:00  16/09/2018  15:00 
אב   0842120603   Fundamentals of Musical Styles and Forms I   מר רוזנקרנץ עדי     28/06/2018  10:00  08/10/2018  10:00 
אב   08421387   היגוי א'   גב' גלזר דנה     28/06/2018  10:00  17/07/2018  12:00 
אב   08423207   מתודיקה של הוראת הפסנתר   ד"ר טל מיכל     28/06/2018  15:00  03/09/2018  15:00 
אב   08421412   מבוא ליסודות המוזיקה   מר רוזנקרנץ עדי     03/07/2018  12:00  23/07/2018  12:00 
אב   08451005   פיתוח שמיעה וסולפג' I   מר רוזנקרנץ עדי     04/07/2018  15:00  24/07/2018  15:00 
אב   08452005   פיתוח שמיעה וסולפג' II   מר רוזנקרנץ עדי     04/07/2018  11:00  24/07/2018  11:00 
אב   0842140401   הרמוניה ליד המקלדת   ד"ר גוטר ענבל     12/07/2018  10:00  26/07/2018  10:00 
אב   0842140402   הרמוניה ליד המקלדת   ד"ר יצחקי עפרה     12/07/2018  10:00  12/09/2018  14:00 
אב   08431505   הרמוניה I   מר סרוסי ראובן     12/07/2018  12:00  30/07/2018  12:00 
אב   08452157   מבוא למוזיקה אמריקאית   ד"ר גזית עופר     13/07/2018  10:00  02/08/2018  10:00 
אב   08453103   מוזיקה אמנותית בישראל   ד"ר יצחקי עפרה     15/07/2018  15:00  06/09/2018  15:00 
אב   08421226   מיומנות מקלדת   מר רוזנקרנץ עדי     26/07/2018  12:00  10/10/2018  12:00 
ב'   08451002   תולדות המוזיקה-בארוק   פרופ' טנאי דורית     21/06/2018  10:00  18/07/2018  10:00 
ב'   08431507   יסודות תורת הצליל ומבוא למחשב   גב' פארי הדס     25/06/2018  10:00  24/07/2018  10:00 
ב'   08451006   מבוא לניתוח מוזיקאלי א'   פרופ' איתן זהר     26/06/2018  10:00  31/07/2018  10:00 
ב'   08421338   מוזיקה רומנטית לעוגב   פרופ' גורין אלכסנדר     06/07/2018  08:30  16/07/2018  10:00 
ב'   08422827   תולדות המוזיקה II   ד"ר קליינר בוריס     18/07/2018  15:00  13/09/2018  15:00 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive