לוח בחינות אוצרות ומוזיאולוגיה תש"ף

מס' קורס   סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0809156901   בחינה   מבוא לאמנות המאה ה- 19 והולדת המוזיאון המודרני   ד"ר מאיר תמר   09/02/2020  14:00  03/03/2020  09:30 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive