• ראשי
 • לימודי תעודה באוצרות ובמוזיאולוגיה - קורסים

   

  רשימת השיעורים בתכנית

   

  *בשנת תשפ"א לא תפתח תכנית הלימודים לאוצרות ומוזיאולוגיה, אלא רק בשנת הלימודים הבאה (תשפ"ב) וצפויים שינוים שיעודכנו כאן באתר לעדכונכם. 

   

  מס' קורס שם הקורס אופן ההוראה ש"ס שנה
  0897.4001.01 היסטוריות ותיאוריות של אוצרות I שו"ת 2 א'
  0897.4002.01 האוסף – היבטים תיאורטיים ומעשיים שו"ת 2 א'
  0897.4003.01 סוגיות באוצרות עכשווית I שו"ת 2 א'
  0897.4004.01 היסטוריות ותיאוריות של אוצרות II שו"ת 2 א'
  0897.4007.01 תערוכה וטקסט שו"ת 2 א'
  0897.4008.01 המוזיאון וקהליו I שו"ת 2 א'
  0897.4009.01 ימי סיור - שנה א' סיור   א'
  0897.4005.01 המוזיאון וקהליו  - II שו"ת 1 ב'
  0897.4006.01 סוגיות חוקיות ומנהליות שו"ת 1 ב'
  0897.4010.01 עבודה מעשית בשטח עבודה מעשית   ב'
  0897.4011.01 ימי סיור- שנה ב' סיור   ב'
  0897.4012.01 סוגיות באוצרות עכשווית II שו"ת 2 ב'
  0897.9999.01 עבודה מסכמת פרויקט 4 ב'

  קורסים של סמסטר ב' בשנה ב' תש"ף יעודכנו בקרוב. נכון לעכשיו מפורסם הסילבוס מהשנתון הקודם. 

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive