ביאור ראשי תיבות

מפתח אופני הוראה:

ש'

שיעור

ת'

תרגיל

שו"ת

שיעור ותרגיל

סמ'

סמינר

עב"מ

עבודה מעשית

מע'

מעבדה

ה"א

הדרכה אישית

פרו"ס

פרוסמינר

שו"מ

שיעור ומעבדה

ק"מ

קריאה מודרכת

בח'

בחינה בלבד

עב"ג

עבודת גמר

פר'

פרוייקט

קול'

קולוקוויום

סד'

סדנה

עב"ס

עבודה סמינריונית

בח"ג

בחינת גמר

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive