• ראשי
 • מסלול עם עבודת גמר

   

   

  רשימת קורסי .M.A

  קורסי השלמה .M.A

   

  סה"כ: 28 ש"ס

   

  במסגרת לימודיהם ישתתפו הסטודנטים בסמינרים מתואר שני בהיקף 28 ש״ס. בשניים מן הסמינרים יגישו עבודה סמינריונית. ביתר הסמינרים יגישו עבודת רפרט.

  הסטודנטים יחויבו בלימוד שפה זרה נוספת (פרט לאנגלית) ברמת פטור (לא נכלל במניין השעות לתואר).

  עבודת הגמר שקולה ל - 8 ש"ס לצורך חישוב שכר לימוד בלבד.

   

  תלמיד רשאי להתקבל למסלול עם עבודת גמר בתנאי שסיים 12 ש״ס לפחות בציון ממוצע של 85 ומעלה, קיבל ציון "עובר" בכל אחד מהקורסים, והגיש לפחות עבודה סמינריונית אחת אשר קיבל עליה ציון 85 ומעלה.

   

   

  מבנה הלימודים

   

  שנה א'

   

   

  שם הקורס

   

  מסגרת

  אופן ההוראה

   

  מס' שעות

  קולוקוויום מחלקתי חובה (כתיבת עבודת רפרט)

  402 סמינר 2 ש"ס
   

  סמינר מתודולוגי חובה  (כתיבת עבודה סמינריונית או עבודת רפרט)

  402/403

  סמינר

  4 ש"ס
   

  סמינר בביה"ס  (כתיבת עבודה סמינריונית)

  403

  סמינר

  4 ש"ס
   

  סמינרים בביה"ס (כתיבת עבודות רפרט)

  402

  סמינר

  10 ש"ס
   

  סה"כ

   

  20 ש"ס

   

   

  שנה ב'

   

   

  שם הקורס

   

  מסגרת

  אופן ההוראה

   

  מס' שעות

   

  סמינר בביה"ס  (כתיבת עבודת סמינר)

  403

  סמינר

  4 ש"ס
   
  סמינר מחקרי חובה  (כתיבת עבודת רפרט)  
   
  402

  סמינר

  4 ש"ס
   

  סה"כ

   

  8 ש"ס

   

   

   

   

  הערה:

  באפשרות התלמידים ללמוד סמינר (עם רפרט) מחוץ לביה"ס או קורס/סמינר (עם רפרט) ברמת תואר ראשון בכמות שעות מוגבלת באישור יועץ או ראש התכנית. 

   עבודת הגמר

  עבודת הגמר לתואר השני היא עבודה מחקרית במתכונת אקדמית. על העבודה לשקף מקוריות מחקרית, כושר ניתוח וסינתזה של המקורות, התמודדות עם גישות מדעיות, מתודה מחקרית עקבית ויכולת התבטאות בהירה.  כללי ההגשה של עבודת הגמר מפורטים בתקנון הפקולטה לאמנויות.

   

  הנחיית עבודת הגמר

  תלמיד המבקש לכתוב עבודת גמר, יפנה למורה ששטח התמחותו קרוב לנושא שבחר ויכין בסיועו תכנית מחקר לעבודת גמר. הנחיית עבודת הגמר לתואר שני תעשה ע"י חבר סגל אקדמי בכיר במסלול הרגיל בדרגת מרצה ומעלה באוניברסיטת תל אביב ועל פי כללי בית הספר והפקולטה.  הנושא לעבודת הגמר ייקבע לאחר מסירת עבודה סמינריונית אחת לפחות.

  להנחיות נוספות ראה תקנון הפקולטה.

   הרכב ציון הגמר

  ציון התואר השני ייקבע על בסיס ציוני התלמיד בקורסים שהשתתף בהם, עבודות סמינריוניות שכתב, ועבודת הגמר ע"פ השקלול הבא:

  ציוני שיעורים ועבודות רפרט - 30%

  ציוני עבודות סמינריוניות - 30%

  ציון עבודת הגמר - 40%

   סיום לימודים

  תלמיד שסיים את כל חובותיו לתואר והשיג את כל הציונים מתבקש למלא "טופס טיולים – מסיימי לימודים" באמצעות ה"מידע האישי".

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive