• ראשי
 • לימודי השלמה ל-M.F.A

  לימודי השלמה ל-M.F.A

   

  לימודי ההשלמה מיועדים לתלמידים ללא רקע מספיק בלימודי קולנוע וטלוויזיה. הלימודים כוללים שיעורי השלמה עיוניים.

   
  • תשע"ז
  • תשע"ו
  • תשע"ה
  • תשע"ד
  • תשע"ג

  רשימת הקורסים

  סדנאות מקצועיות - חובה (אינן נכללות במניין השעות)

   

  כשבוע לפני פתיחת שנה"ל יתקיים שבוע הדרכה אינטנסיבי שיכלול:

  קורס בטיחות, בטיחות בחשמל, סדנה לשימוש בציוד וסדנה למקצועות הסט.

  בסופן תתקיים בחינה מסכמת.

  תנאי מעבר בקורס הוא ציון 70 לפחות.

  ההשתתפות בסדנאות הנ"ל הינה חובה.

  סטודנטים שלא יעברו בהצלחה את הסדנאות המקצועיות לא יורשו לקבל ציוד ממחסן ביה"ס לקו"ט.

   

  הסדנאות הנ"ל מהוות דרישת קדם לקורסים המעשיים.

   

  שינוי בהיקף וסוג שיעורי ההשלמה מותנה באישור יועץ התכנית.

   

  יש לסיים את שיעורי ההשלמה בשנה הראשונה ללימודים.

  רק לאחר סיום חובה זו יוכל התלמיד לעבוד ממעמד מן המניין בתואר השני (במידה ויעמוד בשאר התנאים).

   

   

  תכנית הלימודים

   

   

  שם הקורס

  אופן ההוראה

  מס' שעות

  מבוא לתולדות הקולנוע א'

  שיעור

  4 ש"ס

  מבוא לתולדות הקולנוע ב'

  שיעור

  4 ש"ס

  מבוא לתיאוריות קולנועיות

  שיעור

  2 ש"ס

  מבע קולנועי 1

  שיעור

  2 ש"ס

  סה"כ

  12 ש"ס

   

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  Developed by
  UI/UX Basch_Interactive