• ראשי
 • תואר ראשון - ביה"ס לקולנוע - מנות

   

  מנות לחד חוגי שנה א'

  סמסטר א'

  סמסטר ב'

   מנה 1

   מנה 1

  מנה 2

  מנה 2

  מנה 3

  מנה 3

  מנה 4

  מנה 4

  מנה 5

  מנה 5

  מנה 6

  מנה 6

  מנה 7

  מנה 7

  מנה 8

  מנה 8

  מנות למסלול מדיה דיגיטלית

  מנה 13

  מנה 13

  מנה 14

  מנה 14

  מנה 15

  מנה 15

  מנה 16

  מנה 16
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive