חובות אוניברסיטאות ושפות זרות

 

 

ידיעת השפה האנגלית נדרשת מכל תלמידי האוניברסיטה. הפקולטה מחייבת את תלמידיה להשיג "פטור" באנגלית, או לסיים בהצלחה קורס באנגלית ברמת "מתקדמים ב", עד סוף שנה"ל הראשונה. כלל זה חל גם על תלמיד המחליף חוג או מסלול לימודים. לימודיו של תלמיד שלא יעמוד בדרישה זו - יופסקו.

פתיחת קורס מותנת במספר המשתתפים הנרשמים אליו.

 

  • תשע"ח
  • תשע"ז
  • תשע"ו
  • תשע"ה
  • תשע"ד
  • תשע"ג
2013-14

בפקולטה יפתחו חמש קבוצות ברמת "מתקדמים" במועדים הבאים:

 

סמסטר א'

קבוצה א'

יום ב'

08:00-10:00

ויום ד'

08:00-10:00

קבוצה ב'

יום א'

08:00-10:00

ויום ג'

08:00-10:00

קבוצה ג'

יום ג'

08:00-10:00

ויום ה'

14:00-16:00

סמסטר ב'

קבוצה ב'

יום ב'

16:00-18:00

ויום ה'

14:00-16:00

קבוצה ג'

יום ב'

08:00-10:00

ויום ה'

08:00-10:00

 

 

סדרי הרישום:

 

רמה

חתך פסיכומטרי

סדרי רישום

טרום בסיסי 1
טרום בסיסי ב'
בסיסי 1

בסיסי 2 (יתקיים בקיץ בלבד)

50-69 
70-84
85-94
95-99

בתאריכים 23-24.9.12
בבניין ווב חדר 205
בשעות 09:00-12:00
ו - 13:00-14:00
התשלום בכרטיס אשראי

 מתקדמים א'

100-119

 בתאריכים: 20.9-15.10.12
בשעות 08:00-12:00
וב- 16.10.12 עד לשעה 16:00
באמצעות האתר
בפונקציה:רישום לקורסים
בעת הרישום יש להקיש מס' זהות וסיסמה.

 מתקדמים ב'

 120-133

בתאריכים: 20.9-15.10.12
בשעות 08:00-12:00
וב- 16.10.12 עד לשעה 16:00
באמצעות האתר
בפונקציה:רישום לקורסים
בעת הרישום יש להקיש מס' זהות וסיסמה.

 

 

שפות אחרות - בתאריכים 29.9.13-8.10.13  באמצעות אתר האינטרנט.
 

הקורסים כרוכים בתשלום עבור תלמידים שאינם חייבים בשפה זרה נוספת.

 

רישום לאנגלית לתלמידי תארים מתקדמים יתקיים ביחידה בימים א'-ה' בשעות 10:00-12:00 וביום ב' ו- ד' בשעות 13:00-15:00 במקביל לימימ הייעוץ בחוגים.

 

רישום מאוחר, שינויים וביטולים לקורסי אנגלית יתקיימו בתאריכים: 13.10.13 עד 24.10.13 בבניין ווב קומה ב' חדר 205 בשעות 09:00-12:00 ו- 14:00-15:00.

 

ביטולים לקורסי שפות אחרות עד ליום 7.11.13, יש לבטל באמצעות טופס ביטול שנמצא ליד תיבת השירות של היחידה בבניין ווב מול חדר 205.

 

מידע בעניין הקורסים ניתן לקבל ביחידה לשפות זרות כדלהלן:

משרדי היחידה - בניין ווב, בית הספר לשפות, קומה ב' חדר 202 טל' 6409681/6409465.

טלפון להודעות מטעם היחידה: 6405069  (כניסה דרך שערים:1,2,8).

אתר היחידה

קבלת קהל - ימים א'-ה' בוקר שעות 10:00-12:00 אחה"צ ימי ב' ו- ד' בשעות 13:00-15:00

 

 

"פטור" בעברית

תלמיד שאין בידו תעודת בגרות ישראלית, חייב בבחינת מיון בעברית ובהצגת "פטור" בעברית. פרטים במבוא לידיעון

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive