חובות אוניברסיטאות ושפות זרות

 

 

ידיעת השפה האנגלית נדרשת מכל תלמידי האוניברסיטה. הפקולטה מחייבת את תלמידיה להשיג "פטור" באנגלית, או לסיים בהצלחה קורס באנגלית ברמת "מתקדמים ב", עד סוף שנה"ל הראשונה. כלל זה חל גם על תלמיד המחליף חוג או מסלול לימודים. לימודיו של תלמיד שלא יעמוד בדרישה זו - יופסקו.

פתיחת קורס מותנת במספר המשתתפים הנרשמים אליו.

 

  • תשע"ז
  • תשע"ו
  • תשע"ה
  • תשע"ד
  • תשע"ג

ידיעת השפה האנגלית נדרשת מכל תלמידי האוניברסיטה. הפקולטה מחייבת את תלמידיה להשיג "פטור" באנגלית, או לסיים בהצלחה קורס באנגלית ברמת מתקדמים, עד תחילת שנת הלימודים השנייה. כלל זה חל גם על תלמיד המחליף חוג או מסלול לימודים. לימודיו של תלמיד שלא יעמוד בדרישה זו - יופסקו.

 

האוניברסיטה אינה מכירה בתקפות לימודי האנגלית של תלמידים המבקשים לחדש לימודים לאחר הפסקה של חמש שנים ומעלה.

 

קורסי אנגלית ברמת "מתקדמים" מתקיימים בפקולטה לאמנויות בסמסטר א' או  ב'. 

 

בפקולטה יפתחו חמש קבוצות ברמת "מתקדמים" במועדים הבאים:

 

סמסטר א'

קבוצה א'

יום ב'

08:00-10:00

ויום ד'

08:00-10:00

קבוצה ב'

יום א'

08:00-10:00

ויום ג'

08:00-10:00

קבוצה ג'

יום ג'

08:00-10:00

ויום ה'

14:00-16:00

סמסטר ב'

קבוצה א'

יום א'

08:00-10:00

ויום ה'

08:00-10:00

קבוצה ב'

יום ב'

16:00-18:00

ויום ה'

14:00-16:00

קבוצה ג'

יום ב'

08:00-10:00

ויום ה'

08:00-10:00

 

 

סדרי הרישום:

רמה

חתך פסיכומטרי

סדרי רישום

טרום בסיסי 1
טרום בסיסי ב'
בסיסי 1

בסיסי 2 (יתקיים בקיץ בלבד)

50-69 
70-84
85-94
95-99

 בתאריכים 23-24.9.12
בבניין ווב חדר 205
בשעות 09:00-12:00
ו - 13:00-14:00
התשלום בכרטיס אשראי

 מתקדמים א'

100-119 

 בתאריכים: 20.9-15.10.12
בשעות 08:00-12:00
וב- 16.10.12 עד לשעה 16:00
באמצעות אתר האינטרנט:
www.tau.ac.il
בפונקציה:רישום לקורסים
בעת הרישום יש להקיש מס' זהות וסיסמה.

 מתקדמים ב'

 120-133

 בתאריכים: 20.9-15.10.12
בשעות 08:00-12:00
וב- 16.10.12 עד לשעה 16:00
באמצעות אתר האינטרנט:
www.tau.ac.il
בפונקציה:רישום לקורסים
בעת הרישום יש להקיש מס' זהות וסיסמה.

 

 

שפות אחרות - בתאריכים 20.9.12-16.10.12  באמצעות אתר האינטרנט.
הקורסים כרוכים בתשלום עבור תלמידים שאינם חייבים בשפה זרה נוספת.

 

רישום לאנגלית לתלמידי תארים מתקדמים יתקיים ביחידה בימים א'-ה' בשעות 10:00-12:00 וביום ב' ו- ד' בשעות
13:00-15:00במקביל לימימ הייעוץ בחוגים

 

 רישום מאוחר, שינויים וביטולים לקורסי אנגלית יתקיימו בתאריכים: 21.10.12 עד 1.11.12 בבניין ווב קומה ב' חדר 205 בשעות 09:00-12:00 ו- 14:00-15:00.
ביטולים לקורסי שפות אחרות עד ליום 15.11.12, יש לבטל באמצעות טופס ביטול שנמצא ליד תיבת השירות של היחידה בבניין ווב מול חדר 205.

 

מידע בעניין הקורסים ניתן לקבל ביחידה לשפות זרות כדלהלן:
 

משרדי היחידה: בניין ווב, בית הספר לשפות, קומה ב' חדר 202 טל' 6409681/6409465.
 

טלפון להודעות מטעם היחידה: 6405069  (כניסה דרך שערים:1,2,8).
 

אתר היחידה: www.tau.ac.il/foreigng-languages
 

קבלת קהל - ימים א'-ה' שעות 10:00-12:00 ימי ב' ו- ד' בשעות 13:00-15:00

 

 

שפה זרה שניה

חוגים אחדים בפקולטה מחייבים את תלמידיהם ללמוד שפה אירופית שניה (בנוסף לאנגלית). פרטים על כך בתכניות הלימודים החוגיות.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive