קורס אישי

 

התואר הראשון

תלמיד יוכל להירשם לקורס אישי בהיקף של 2 ש"ס במסגרתם יעבוד על נושא מחקר לפי בחירתו. הקורס האישי מיועד לתלמידים מצטיינים המבקשים ללמוד תחום או נושא שאיננו מוצע בתכנית הלימודים של היחידה. אישור הקורס האישי מותנה בהסכמת מנחה אישי ובאישור ועדת ההוראה של הפקולטה.

 

התואר השני

תלמיד יוכל להירשם לקורס אישי בהיקף של 2 - 4 ש"ס במסגרתן יעבוד על נושא מחקר לפי בחירתו. הקורס האישי מיועד לתלמידים מצטיינים המבקשים ללמוד תחום או נושא שאיננו מוצע בתכנית הלימודים של היחידה. אישור הקורס האישי מותנה בהסכמת מנחה אישי ובאישור ועדת ההוראה הפקולטטית.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive