קורסי ליבה כלל פקולטטיים

בוטלה חובת קורסי ליבה לתלמידים שהחלו לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ו ואילך.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive