תואר שני - קורסים מתואר ראשון

  • תשע"ז
  • תשע"ו
  • תשע"ה
  • תשע"ד
  • תשע"ג

תלמיד תואר שני יוכל ללמוד קורסים (שיעורים וסמינרים) מלימודי התואר הראשון בהיקף של עד 4 ש"ס באישור יועץ היחידה. תלמיד תואר שני שמשתתף בסמינר תואר ראשון יוכל להגיש בסמינר זה עבודת רפרט בלבד. אין להגיש עבודה סמינריונית בסמינר ברמת תואר ראשון.

 

 

התלמיד מחויב בקבלת ציון בכל קורס (שיעור או סמינר).

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive