• ראשי
 • מסלול דו חוגי

  מסלול דו חוגי

  תכנית הלימודים במסלול הדו-חוגי (60 ש"ס)

   

  שנה א'

  שם הקורס

  אופן הוראה

  מסגרת

  מספר שעות

  מבואות פנורמיים (2)*

  שיעור

  101

  4 ש"ס

  שיעורי מבוא ליבה (5)

  שיעור

  101

  10 ש"ס

  תרגיל קריאה מודרכת: עת עתיקה*

  תרגיל

  101

  1 ש"ס

  תרגיל בקריאה מודרכת: עת חדשה*

  תרגיל

  101

  1 ש"ס

  תרגיל שפת האמנות*

  תרגיל

  101

  2 ש"ס

  תרגיל ביסודות הכתיבה האקדמית*

  תרגיל

  101

  2 ש"ס

  "כלים שלובים"- שיעורי העשרה

   שיעור

   

   

  סה"כ

  20 ש"ס

   

   

   

   

  שנה ב'

  שם הקורס

  אופן הוראה

  מסגרת

  מספר שעות

  פרוסמינר מתודולוגי** פרו"ס 202 4 ש"ס

  שיעורי מבוא ליבה (7)

  שיעור

  101

  14 ש"ס

  שיעורי בחירה (2)

  שיעור

  201

  4 ש"ס

   "כלים שלובים" - שיעורי העשרה

   שיעור

   

   

  סה"כ

  22 ש"ס

   

   

   

   

  שנה ג'

  שם הקורס

  אופן הוראה

  מסגרת

  מספר שעות

  שיעורי בחירה (4)

  שיעור

  201

  8 ש"ס

  שיעור בחירה בשפה האנגלית **** שיעור 201 2 ש"ס

  סמינר (כתיבת עבודה סמינריונית)***

   
  סמינר 302 4 ש"ס
  סמינר (כתיבת עבודת רפרט) סמינר 302 4 ש"ס

  סה"כ

  18 ש"ס

   

  *       את שיעורי המבוא הפנורמיים ואת ארבעת התרגילים יש לסיים בשנת הלימודים הראשונה
           ולקבל בהם ציון חיובי
  ​**     תנאי קדם להשתתפות בפרוסמינר המתודולוגי: ציון חיובי בארבעת התרגילים
  ​​***   תנאי קדם להשתתפות בסמינר: ציון חיובי בפרוסמינר המתודולוגי (פרוסמינר)

  ****  אם שיעור הבחירה בשפה האנגלית נלקח בחוג השני הרי שיש להוסיף שיעור בחירה למכסת שעות שיעורי הבחירה.

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive