• ראשי
 • המסלול המחקרי עם עבודת גמר .M.A

   

  שפה זרה

  תלמידי המסלול המחקרי חייבים להגיע לרמת "פטור" בשפה זרה נוספת.

  קורסי השפה נלמדים ביחידה לשפות זרות. מידע נוסף ניתן לקרוא באתר.

  תלמידי המסלול העיוני פטורים מחובה זו.

   

  תכנית הלימודים לתואר שני  במסלול עם עבודת גמר (30 ש"ס)

   

  שנה א' מסגרת מס' שעות
  קורסי ליבה/חובה 500 12 ש"ס
  סמינרים - בחירה מחייבת (כתיבת עבודת רפרט או עבודה סמינריונית) 501 8 ש"ס
  סה"כ   20 ש"ס

   

   

  שנה ב' * מסגרת מס' שעות
  סמינרים וקורסי בחירה (בסמינרים: כתיבת עבודת רפרט או עבודה סמינריונית) 504 10 ש"ס
  שפה זרה נוספת ברמת פטור באישור היועץ האקדמי של התכנית    
  עבודת גמר מחקרית/תכנונית    
  סה"כ   10 ש"ס

   

   במהלך הלימודים יש להגיש שתי עבודות סמינריוניות

  *  ניתן לבחור בקורסי בחירה ובסמינרים מחוץ לביה"ס ומחוץ לפקולטה, במטרה למקד נושאי עניין מחקרי, וזאת בכפוף לאישור יועץ התואר השני.

   

   

   

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive