המסלול העיוני עם בחינת גמר .M.A

  • תשע"ח
  • תשע"ז
  • תשע"ו
  • תשע"ה
  • תשע"ד
  • תשע"ג

 

 

תכנית הלימודים לתואר שני במסלול עם בחינה (36 ש"ס)

 

שנה א' מסגרת מס' שעות
קורסי ליבה/חובה 500 12 ש"ס
סמינרים - בחירה מחייבת (כתיבת עבודת רפרט או עבודה סמינריונית) 600 8 ש"ס
סה"כ   20 ש"ס

 

 

שנה ב' *

מסגרת מס' שעות
סמינרים וקורסי בחירה (בסמינרים: כתיבת עבודת רפרט או עבודה סמינריונית) 504 16 ש"ס
בחינת גמר    
סה"כ   16 ש"ס

 

  במהלך הלימודים יש להגיש שתי עבודות סמינריוניות

 

* ניתן לבחור בקורסי בחירה ובסמינרים מחוץ לביה"ס ומחוץ לפקולטה, במטרה למקד נושאי עניין מחקרי, וזאת בכפוף לאישור יועץ התואר השני.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive