המסלול המחקרי עם עבודת גמר .M.A

  • תשע"ח
  • תשע"ז
  • תשע"ו
  • תשע"ה
  • תשע"ד
  • תשע"ג

 

תכנית הלימודים לתואר שני  במסלול עם עבודת גמר (30 ש"ס)

 

שנה א' מסגרת מס' שעות
קורסי ליבה/חובה 500 12 ש"ס
סמינרים - בחירה מחייבת (כתיבת עבודת רפרט או עבודה סמינריונית) 501 8 ש"ס
סה"כ   20 ש"ס

 

 

שנה ב' * מסגרת מס' שעות
סמינרים וקורסי בחירה (בסמינרים: כתיבת עבודת רפרט או עבודה סמינריונית) 504 10 ש"ס
שפה זרה נוספת ברמת פטור באישור היועץ האקדמי של התכנית    
עבודת גמר מחקרית/תכנונית    
סה"כ   10 ש"ס

 

 במהלך הלימודים יש להגיש שתי עבודות סמינריוניות

*  ניתן לבחור בקורסי בחירה ובסמינרים מחוץ לביה"ס ומחוץ לפקולטה, במטרה למקד נושאי עניין מחקרי, וזאת בכפוף לאישור יועץ התואר השני.

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive