דרישות קדם לקורסים בתחום ההנדסה

  • תשע"ז
  • תשע"ו
  • תשע"ה
  • תשע"ד
  • תשע"ג

קורסי חובה

דרישות קדם

קורס חובה

שנה

הקורס המהווה דרישת קדם

אופן ההוראה

ש"ס

שנה

הערות

פיזיקה לאדריכלות

ב'

מתמטיקה לאדריכלות -
שיעור חובה לתלמידי שנה א'

שו"ת

2

א'

תלמיד שנכשל במתמטיקה שנה א' יורשה להירשם לפיזיקה ובמקביל להירשם לקורס מתמטיקה

מבנים 1

ג'

סטטיקה וחוזק חומרים

שו"ת

4

ב'

 

מבנים 2 א'
​או-2  ב'

ד'

מבנים 1

שו"ת

4

ג'

 

מבנים 3

ה'

מבנים 2 א'
מבנים 2 ב'

שו"ת
שו"ת

2
2

ד'
ד'

 

מדע, הנדסה וטכנולוגיה

ה'

מבנים 3

שו"ת

3

ה'

הרישום לקורס מדע, הנדסה וטכנולוגיה מחייב
השתתפות מקבילה בקורס מבנים 3

 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive