המגמה למוזיקולוגיה דו – חוגי - קורסי חובה - תשפ"ב

תשפ"ב

-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
המגמה למוזיקולוגיה ע"ש סמואל רובין
תואר ראשון במסלול חד-חוגי - שיעורי חובה
שנה א'
א'0843100101כתיבה אקדמית הלכה למעשהגב' בלושטיין מירי
שו"תב10:0012:00מ001ביה"ס למוזיקה2
אב0842139401מקהלה אורטוריתמר בורשבסקי רונן
סדנהד16:0019:00041 טארגביה"ס למוזיקה6
אב0843150001פיתוח שמיעה וסולפג' Iד"ר רובינשטיין בת-שבע
תרגילב12:0013:00013ביה"ס למוזיקה2
אב0843150001פיתוח שמיעה וסולפג' Iד"ר רובינשטיין בת-שבע
תרגילה12:0013:00013ביה"ס למוזיקה2
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0843150501הרמוניה Iמר סרוסי ראובן
שו"תג14:0016:00032ביה"ס למוזיקה4
אב0843151501קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה Iמר יוהס דן
שו"תד12:0014:00מ017ביה"ס למוזיקה4
אב0843153201ניתוח וכתיבה לפי מודלים Iד"ר קליינר בוריס
שו"תד14:0016:00031ביה"ס למוזיקה4
אב0843152301תורת הכליםמר שרון ישראל
שו"תה10:0012:00מ017ביה"ס למוזיקה4
ב'0845100601מבוא לניתוח מוזיקאלי א'ד"ר גזית עופר
שו"תד14:0016:00מ001ביה"ס למוזיקה2
א'0845100101תולדות המוזיקה ימה"ב והרנסאנספרופ' טנאי דורית
שיעורא16:0020:00015ביה"ס למוזיקה4
ב'0845100201תולדות המוזיקה-בארוקפרופ' טנאי דורית
שיעורא16:0020:00015ביה"ס למוזיקה4
אב08455555קולקוויום - מוזיקולוגיהמורים שונים
קולוק'ב18:0020:00מ013 אולפן הקלטותביה"ס למוזיקה0
אב0842122601מיומנות מקלדתמר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
אב0842201501האזנה ב'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
שנה ב'
אב0843250001פיתוח שמיעה וסולפג' IIמר רוזנקרנץ עדי
תרגילב14:0015:00מ002ביה"ס למוזיקה2
אב0843250001פיתוח שמיעה וסולפג' IIמר רוזנקרנץ עדי
תרגילה14:0015:00מ002ביה"ס למוזיקה2
אב0845200502פיתוח שמיעה וסולפג' IIמר רוזנקרנץ עדי
תרגילב18:0019:00מ002ביה"ס למוזיקה
אב0845200502פיתוח שמיעה וסולפג' IIמר רוזנקרנץ עדי
תרגילה18:0019:00מ002ביה"ס למוזיקה
•לימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
אב0843250501הרמוניה IIד"ר רום אורי
שו"תה10:0012:00מ001ביה"ס למוזיקה4
א'0843251501קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה IIד"ר קליינר בוריס
שו"תד08:0010:00031ביה"ס למוזיקה2
ב'0843251601קונטרפונקט בסגנון באך Iד"ר קליינר בוריס
שו"תד08:0010:00031ביה"ס למוזיקה2
אב0843253201ניתוח וכתיבה לפי מודלים IIמר סרוסי ראובן
שו"תד12:0014:00032ביה"ס למוזיקה4
אב0843255501תיזמור Iמר שרון ישראל
שו"תה12:0014:00מ017ביה"ס למוזיקה4
אב0843254001יסודות ניצוח תזמורתמר שו אי אן
שו"תא10:0012:00017ביה"ס למוזיקה4
אב0843254501קריאת פרטיטורה Iד"ר גלפרין איגור
שו"תג09:0010:00031ביה"ס למוזיקה2
א'0845200101תולדות המוזיקה-קלסיקה רומנטיקהפרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
שיעורד10:0012:00033ביה"ס למוזיקה2
א'0845200101תולדות המוזיקה-קלסיקה רומנטיקהפרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
שיעורה10:0012:00015ביה"ס למוזיקה2
אב9845210901המוזיקה במאה ה 20שיעור
•קורס חובה לשנה ב' או ג' המתקיים אחת לשנתיים
•הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
אב9845210902Music in the 20th Centuryשיעור 4
•יועבר באנגלית. לשנה ב' או ג'; אחת לשנתיים
•הקורס לא יתקיים בשנ"הל תשפ"ב
אב0845310301מוזיקה אמנותית בישראלד"ר יצחקי עפרה
שו"תג12:0014:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
•קורס חובה לשנה ב' או ג' המתקיים אחת לשנתיים
אב0843333333קולקוויום מחלקתי לקומפוזיציהמר סרוסי ראובן
סמינרג16:0018:00מ014ביה"ס למוזיקה0
אב0842301501האזנה ג'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
אב08455555קולקוויום - מוזיקולוגיהמורים שונים
קולוק'ב18:0020:00מ013 אולפן הקלטותביה"ס למוזיקה0
שנה ג'
אב0843139501יסודות ניצוח מקהלהמר בורשבסקי רונן
גב' קירשטיין רחל
שו"תא10:0012:00014ביה"ס למוזיקה4
אב0843254501קריאת פרטיטורה Iד"ר גלפרין איגור
שו"תג09:0010:00031ביה"ס למוזיקה2
אב9845210901המוזיקה במאה ה 20שיעור
•קורס חובה לשנה ב' או ג' המתקיים אחת לשנתיים
•הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
אב9845210902Music in the 20th Centuryשיעור 4
•יועבר באנגלית. לשנה ב' או ג'; מתקיים אחת לשנתיים
•הקורס לא יתקיים בשנה"ל תשפ"ב
אב0845310301מוזיקה אמנותית בישראלד"ר יצחקי עפרה
שו"תג12:0014:00041 טארגביה"ס למוזיקה4
•קורס חובה לשנה ב' או ג' המתקיים אחת לשנתיים
אב08455555קולקוויום - מוזיקולוגיהמורים שונים
קולוק'ב18:0020:00מ013 אולפן הקלטותביה"ס למוזיקה0
אב0842401501האזנה ד'מר רוזנקרנץ עדי
בחינה 0
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>