תכנית הלימודים המפורטת

תשפ"א

-סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדרבנייןש"ס
א'0811616601פרקטיקות של מעבריםפרופ' רוני תורן
עבודה מעשיתא10:0014:00121מכסיקו4
א'0811422801עיצוב ליוצרי תיאטרוןפרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשיתא14:0016:00209מכסיקו2
ב'0811422801עיצוב ליוצרי תיאטרוןפרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשיתב16:0018:00213מכסיקו2
מסלול קהילתי - מסגרת 615
שנה א'
א'0811616001מחומרים אישיים ליצירהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתה10:0013:00212מכסיקו3
ב'0811477001מרעיון למופעגב' אפרת שטיינהולף
עבודה מעשיתא16:0018:00121מכסיקו2
ב'0811172701יחסים בן אישיים בקבוצה***ד"ר חן אלון
עבודה מעשיתד13:0016:00א207מכסיקו3
•*בחירה בין פרפורמס ליחסים בן אישיים בקבוצה
ב'0811178101תנועה לשחקן יוצרגב' מור לידור
עבודה מעשיתה10:0012:00א207מכסיקו
א'0811190601פרויקט תיאטרון בקהילהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתב17:0020:00209מכסיקו6
ב'0811190601פרויקט תיאטרון בקהילהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתב17:0020:00
מסלול קהילתי - מסגרת 615
שנה ב'
א'0811616201עיצוב ליוצרי תיאטרון עצמאיגב' קיש כנרת
עבודה מעשיתא10:0012:00213מכסיקו2
ב'0811616201עיצוב ליוצרי תיאטרון עצמאיגב' קיש כנרת
עבודה מעשיתה12:0014:00121מכסיקו2
א'0811190601פרויקט תיאטרון בקהילהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתב17:0020:00209מכסיקו6
א'0811190601פרויקט תיאטרון בקהילהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתב17:0020:00209מכסיקו6
•*הפרויקט יתנהל מחוץ לאוניברסיטה
א'0811166701תיאטרון סיפור***פרופ' קנר רות
עבודה מעשיתא12:0015:00ב206מכסיקו3
ב'0811175601תיאטרון סיפור***פרופ' קנר רות
עבודה מעשיתא11:0014:00ב206מכסיקו3
א'0811190601פרויקט תיאטרון בקהילהעבודה מעשיתב17:0020:00317ביה"ס להנדסאים
א'0811190601פרויקט תיאטרון בקהילהעבודה מעשיתב17:0020:00318ביה"ס להנדסאים
ב'0811190601פרויקט תיאטרון בקהילהד"ר חן אלון
עבודה מעשיתב17:0020:00
תכנית למצטיינים בעיצוב במה, קולנוע וטלויזיה***
מיועד לתלמידי התכנית בלבד
אב0811000601סמינר מחלקתי-סדרת מפגשים עם חוקרים/יוצרים.***ד"ר חן אלון
סמינרג18:0020:00213מכסיקו2
•*הסמינר הוא רשות וללא עלות לתלמידים.
שיעורים עיוניים:-
שנה ג' - סמינר מסגרת 602
שנה ד' 2 סמינרים מסגרת 602
סמינרים מסגרת 602
אין להירשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
ב'0811500501הדיאלוג של בקט עם האמנויותד"ר רז-דגני אירית
סמינרה10:0014:00201דן-דוד4
ב'0811404801אתר המופע: התמקמות תרבותית ואירוע תלוי-מקוםד"ר בן - שאול דפנה
סמינרא10:0014:00א117מכסיקו4
ב'0811500801"תיאטרון והמגיפה: היסטוריה מדבקת".ד"ר ליפשיץ יאיר
סמינרה14:0018:00ג206מכסיקו4
ב'0811501001תיאטרון ומודרניזם: תרבות ההליכה לתיאטרון בהקשר העירוני המודרד"ר רות שור
סמינרא14:0018:00ג206מכסיקו4
א'0811517101תיאטרון לפנים ופרפורמנס של עודפות:מציאות רבה מידיד"ר הררי דרור
סמינרה14:0018:0002קיקואין4
א'0811500701הסטוריה והסטוגרפיהד"ר להבי שרון
סמינרג10:0014:00 4
נושא ראשי:- עיצוב תיאורה
12 שעות עיוניות; 24 שעות נושא ראשי
9 שעות קורסי בחירה מנושא משני
שנה ג'
ב'0811700201טכניקה של במהפרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשיתא17:0020:00
ב'0811133501עבודת מעצב במאי בתיאטרון שלב ב'***מר צ'ך לוקאס
עבודה מעשיתה14:0017:00317ביה"ס להנדסאים3
ב'0811702301מדברים עיצובד"ר שלגו שלומית
עבודה מעשיתב18:0019:00209מכסיקו1
ב'0811700701סדנת הפקה, קולנוע, טלויזיה או תיאטרוןפרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשיתג16:0020:00
א'0811702601פרויקט עם מעצב אורחמר פרידמן במבי עודד
עבודה מעשיתב16:0019:00212מכסיקו3
שנה ד'
ב'0811701401סדנת הפקה בתיאטרוןפרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשיתה14:0018:00
ב'0811702301מדברים עיצובד"ר שלגו שלומית
עבודה מעשיתב18:0019:00209מכסיקו1
א'0811700001תאורהמר ברנר עמיר
עבודה מעשיתד16:0019:00121מכסיקו3
א'0811700501סדנת חונכות בעיצוב תאורהמר ברנר עמיר
עבודה מעשיתד19:0020:00121מכסיקו1
ב'0811701601הפקת גמרפרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשית 0
ב'0811701701פרויקט גמרד"ר שלגו שלומית
עבודה מעשית
נושא ראשי:- עיצוב לקולנוע ולטלויזיה
12 שעות עיניות;22 שעות מנושא ראשי
11 שעות קורסי בחירה מנושא משני
שנה ג'
א'0811700301עיצוב למצלמה מתקדםגב' אהרוני שונית
עבודה מעשיתד09:0012:00219ביה"ס להנדסאים3
ב'0811133501עבודת מעצב במאי בתיאטרון שלב ב'***מר צ'ך לוקאס
עבודה מעשיתה14:0017:00317ביה"ס להנדסאים3
ב'0811702201עיצוב לטלויזיהמר דולב עידו
עבודה מעשיתא14:0017:00219ביה"ס להנדסאים3
ב'0811700701סדנת הפקה, קולנוע, טלויזיה או תיאטרוןפרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשיתג16:0020:00
ב'0811702301מדברים עיצובד"ר שלגו שלומית
עבודה מעשיתב18:0019:00209מכסיקו1
שנה ד'
ב'0811701501סדנת הפקה בקולנועמר דולב עידו
עבודה מעשיתג14:0017:00219ביה"ס להנדסאים
ב'0811701501סדנת הפקה בקולנועגב' אהרוני שונית
עבודה מעשיתג17:0018:00121מכסיקו1
אב0811702001עיצוב תלבושות לקולנוע וטלויזיהמר הרצברג יואל
גב' שרית קול
עבודה מעשיתג11:0014:00219ביה"ס להנדסאים3
ב'0811702401פרויקט מתקדם בעיצובפרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשיתד14:0016:00
ב'0811701601הפקת גמרפרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשית 0
ב'0811701701פרויקט גמרד"ר שלגו שלומית
עבודה מעשית
נושא ראשי:- עיצוב תלבושות
12 שעות עיוני; 20 שעות מנושא ראשי
13 שעות קורסי בחירה מנושא משני
שנה ג'
א'0811801701טכניקה של תלבושותגב' קלריך-דרץ' ילנה
עבודה מעשיתא16:0019:00212מכסיקו3
ב'0811133501עבודת מעצב במאי בתיאטרון שלב ב'***מר צ'ך לוקאס
עבודה מעשיתה14:0017:00317ביה"ס להנדסאים3
ב'0811700701סדנת הפקה, קולנוע, טלויזיה או תיאטרוןפרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשיתג16:0020:00
ב'0811702301מדברים עיצובד"ר שלגו שלומית
עבודה מעשיתב18:0019:00209מכסיקו1
שנה ד'
אב0811702001עיצוב תלבושות לקולנוע וטלויזיהמר הרצברג יואל
גב' שרית קול
עבודה מעשיתג11:0014:00219ביה"ס להנדסאים3
ב'0811701401סדנת הפקה בתיאטרוןפרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשיתה14:0018:00
ב'0811701601הפקת גמרפרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשית 0
ב'0811701701פרויקט גמרד"ר שלגו שלומית
עבודה מעשית
נושא ראשי:- עיצוב תפאורה לתיאטרון
12 שעות עיוני; 29 שעות מנושא ראשי
4 שעות קורסי בחירה מנושא משני
שנה ג'
ב'0811700101עיצוב במה מודרני ופוסטמודרני***גב' קיש כנרת
עבודה מעשיתד14:0017:00219ביה"ס להנדסאים3
ב'0811700201טכניקה של במהפרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשיתא17:0020:00
ב'0811133501עבודת מעצב במאי בתיאטרון שלב ב'***מר צ'ך לוקאס
עבודה מעשיתה14:0017:00317ביה"ס להנדסאים3
א'0811700601עיצוב למחזמרמר ליסיאנסקי אלכסנדר
עבודה מעשיתב12:0015:00219ביה"ס להנדסאים3
א'0811700001תאורהמר ברנר עמיר
עבודה מעשיתד16:0019:00121מכסיקו3
ב'0811700701סדנת הפקה, קולנוע, טלויזיה או תיאטרוןפרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשיתג16:0020:00
ב'0811702301מדברים עיצובד"ר שלגו שלומית
עבודה מעשיתב18:0019:00209מכסיקו1
שנה ד'
ב'0811702301מדברים עיצובד"ר שלגו שלומית
עבודה מעשיתב18:0019:00209מכסיקו1
א'0811702601פרויקט עם מעצב אורחמר פרידמן במבי עודד
עבודה מעשיתב16:0019:00212מכסיקו3
ב'0811701401סדנת הפקה בתיאטרוןפרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשיתה14:0018:00
ב'0811701601הפקת גמרפרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשית 0
ב'0811701701פרויקט גמרד"ר שלגו שלומית
עבודה מעשית
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>