חידוש לימודים

  • תשע"ו
  • תשע"ה
  • תשע"ד
  • תשע"ג

תלמיד המבקש לחדש את לימודיו לאחר הפסקת לימודים יעשה כן באמצעות טופס חידוש לימודים אותו ניתן להדפיס מאתר הפקולטה. חידוש לימודים כרוך בתשלום.

 

כל בקשה לחידוש לימודים טעונה אישור של יועץ החוג או ועדת ההוראה, ותלווה במסמך התחייבות למועד סיום הלימודים.

 

 

תכנית לימודים לאחר הפסקה

 

תלמיד המחדש את לימודיו יחויב במלוא תכנית הלימודים שתנהג בעת חידוש לימודיו למעט אותם קורסים שבהם עמד בהצלחה, שלימודיו בהם לא התיישנו.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive